Grejták Vladimír

vedoucí oddělení Math & IT; učitel fyziky, matematiky a IT

E-mail: grejtak@opengate.cz
Telefon: +420 602 825 823

Vzdělání

2001 – 2004 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Postgraduálne štúdium v odbore Teória vyučovania fyziky

1996 – 2001 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: matematika-fyzika

Praxe

Už při svém vysokoškolském studiu získával Vladimír učitelskou praxi, např. na Súkromném bilinguálnem gymnáziu v Prešově. V letech 2002 – 2004 působil jako asistent na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, později se zde stal projektovým manažerem a tutorem v Centru celoživotního vzdělávání. V letech 2005 – 2006 vyvíjel eLearningový systém pro VECIT na UniverzitěKomenskéhov Bratislavě. Od roku 2008 učí matematiku, fyziku a IT na gymnáziu Open Gate.

Koníčky

Vladimír má rád sport, umění a hudbu.