Klepalová Beáta

vedoucí vychovatelka a pedagogická asistentka na ZŠ

E-mail: klepalova@opengate.cz
Telefon: +420 606 022 545

Beáta se věnuje dětem již od svého mládí. Působila v loutkovém divadle Pimprle, kde vedla dramatický kroužek pro děti. Vystudovala gymnázium a později Management organizací na SVŠES. Pedagogiku volného času vystudovala v roce 2014 na Jaboku a od té doby pracuje ve školní družině. O dva roky později začala pracovat také jako asistent pedagoga, její práce byla zaměřená na práci s autistickým dítětem.

Vzdělání

2014                       JABOK – studium pedagogiky – Pedagog volného času

2005 – 2006          DCU Languages, Dublin, Irsko – studium AJ

2001 – 2005          Soukromá vysoká škola ekonomických studií – Management organizací

Praxe

Od roku 1996 pracovala Beáta pro společnost Interagent, která se věnovala prodeji luxusního zboží. Byla pověřena vedením sítě prodejen a komunikací s obchodními partnery.

V roce 2005 odjela na rok do Irska, kde pracovala v produkci a distribuci potravin.

 Po návratu do České republiky změnila obor a začala pracovat pro farmaceutickou společnost Richter Gedeon, jako medicínský reprezentant.

Svou pedagogickou dráhu započala roku 2014 na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze, jako vychovatelka ve školní družině a následně i jako asistent pedagoga. Byla také vedoucím zájmových kroužků.  Po pěti letech nastoupila na ZŠ Nový Porg do školní družiny a jako asistent pedagoga.  Připravovala studijní materiály, prezentace a vedla on-line výuku.

Koníčky

Beáta ráda tráví čas s rodinou. Společně cestují, jezdí na kole a navštěvují různé kulturní akce. Ve svém volném čase ráda čte.