Aktivní studenti se ani přes pandemii nenudí, aneb 26. ročník Pražského studentského summitu

Pokud jste byli názoru, že studentům nechodícím prezenčně do škol vzala pandemie i všechny ostatní možnosti socializace s vrstevníky díky absenci školních i mimoškolních aktivit, bude mi ctí vás vyvést z omylu. Chtěl bych vám totiž představit osmiměsíční projekt, kterého jsem se jako vedoucí delegace Marockého království zúčastnil. Je to Pražský studentský summit OSN, který bych chtěl tímto způsobem doporučit všem středoškolákům a vysokoškolákům.

Když se nám v září podařilo projít výběrovým řízením a byli jsme pro tento rok oficiálně jmenováni delegací Marockého království v modelu OSN, už jsem věděl, že letošní summit bude skvělý. A také byl, navzdory všemu experimentování s možnostmi, jak projekt kompletně zorganizovat v online prostředí. Summitu totiž vlastně nic nechybělo – na rozdíl od roku předchozího, kdy nám závěrečnou konferenci vzala pandemie.

Teď už mi ale dovolte, abych vám představil, co to ten summit, abych byl přesnější – jeho model OSN, vlastně je. Ve zkratce se jedná o simulaci, kdy delegátům je přiřazen stát, jež zastupují, a tomu jsou přiřazeny specifické výbory, které si mezi sebou delegace rozdělí. Já jsem ku příkladu jednal ve třetím výboru Valného shromáždění, též známém jako Výbor pro ekonomické a hospodářské otázky neboli ECOFIN. Když se vyřeší tyto formality, následuje pět měsíců, ve kterých se odehrává pět zajímavých workshopů. Věnujeme se v nich jednak rozvíjení jednacích schopností, tedy mluvení a psaní, a poté neméně důležité faktické stránce, kterou je nabytí znalostí o projednávaných bodech agendy. Zde bych rád uvedl příklad bodu „Vliv inovací na světovou ekonomiku“, jehož rezoluci zde přikládám.

Na závěr pak už přichází již zmíněná konference, kde každý delegát zužitkuje své znalosti z workshopů a vlastního hledání. Je to 18 hodin intenzivního jednání ve třech víkendových dnech. Pokud vám toto přijde úmorné, tak vám z části musím dát za pravdu, ale únava je zároveň i vizitkou vaší práce, kterou jste si dali s vyjednáváním co nejlepší pozice pro váš stát. Jestli mi summit něco vzal, bylo to asi 50 hodin mého času, avšak na oplátku jsem potkal mnoho podobně smýšlejících vrstevníků a prohloubil své obecné znalosti o světě. A určitě mi dáte za pravdu, že 50 hodin v osmi měsících se v době bez mimoškolních aktivit ztratí jako kapka v moři.

Za delegaci Marockého království

Martin Kubíček a Adéla Archalousová