Kam se ubíraly cesty našich absolventů

Na konci minulého školního roku jsme se poprvé rozloučili s dvěma třídami studentů oktáv. Skoro čtyřicítka čerstvých absolventů Open Gate se vydala na svou budoucí cestu za poznáním a dalším vzděláváním. Někteří zamířili do světa, jiní se rozhodli zůstat věrni studiu ve své vlasti.

Naprostá většina našich loňských absolventů si podala přihlášky na univerzity, ať už v ČR nebo v zahraničí. Valná většina těchto studentů byla přijata na více než jednu univerzitu, nejčastěji studenti posílali přihlášky do ČR a současně i do zahraničí. Tradičně nejoblíbenějšími destinacemi, kde studenti nakonec zakotvili, byla Česká republika (15 studentů) a Velká Británie (14 studentů). Česká republika z důvodu studia v místě bydliště, nebo v jeho blízkosti, pro pestrou nabídku oborů a snadnou finanční dostupnost. Velká Británie je z dlouhodobého hlediska nejpopulárnější zahraniční destinací díky obrovské nabídce oborů, vynikající reputaci tamních univerzit a výhodnému financování. Navíc se jedná o nejbližší anglicky mluvící zemi. Třetí nejpopulárnější lokalitou se stalo Nizozemí, kam odešli studovat 4 naši absolventi. Nizozemí je bezesporu skvělou alternativou k Velké Británii vzhledem k široké nabídce oborů v angličtině, finanční i dopravní dostupnosti. Jeden náš student se rozhodl svá vysokoškolská studia strávit ve Francii, jiný pak v Singapuru.

Zmíněné statistiky se s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce vlivem již vyhlášených podmínek Brexitu, které se dotknou především finanční dostupnosti studia na vysokých školách ve Velké Británii, radikálně změní. Uvidíme, do jaké míry se naplní naše současné předpoklady.

Co se oborů týče, v tomto roce mezi studenty vedly následující obory – právo a všeobecné lékařství (i příbuzné obory v zahraničí) byly zastoupeny nejčastěji, následovala je psychologie, ekonomie (spolu s businessem a managementem), technické obory na stavebních fakultách, fyzika a biologie. Jednotlivci si pak volili obory jako např. mezinárodní vztahy, anglistiku a amerikanistiku, sport, farmacii, politologii a výpočetní techniku.

Věříme, že byť naši absolventi nastoupili různé cesty, všechny je dovedou ke stejnému cíli – k radosti a naplnění ze studia na vybrané vysoké škole a úspěchům v jejich cestě za vysokoškolským vzděláním.