Matematické srovnání s britskými školami

Jak jsme již v průběhu října informovali, zúčastnila se naše škola (jako jedna z mála škol v České republice) matematické soutěže organizované britskou organizací United Kingdom Mathematics Trust a nazvané Math Chalenge (více o soutěži zde). A jak studenti Open Gate dopadli v porovnání s ostatními britskými či mezinárodními školami?

Vůbec ne špatně, zvláště přihlédneme-li k tomu, že tato soutěž je organizována pro studenty sexty až oktávy, a naši studenti tak patřili v celé soutěži k těm mladším. Soutěž zaměřena na anglické studenty a tomu samozřejmě odpovídá i zadání otázek; naši studenti jsou ovšem již jazykově vybaveni natolik, že jim tato okolnost nečiní problémy.

A nyní samotné výsledky. Soutěže se podle údajů organizátorů zúčastnilo 87 380 studentů z téměř 2000 míst Velké Británie a Evropy. Tito studenti dosáhli v průměru 48,6 bodu. Z naší sexty a septimy se zúčastnilo 15, respektive 11 studentů. Je pro mě potěšením napsat, dosáhli lepšího výsledku, než je citovaný průměr: průměrná bodová hodnota v přepočtu na jeden test činí u našeho studenta 50,46. Ruku v ruce s tímto školním úspěchem jdou samozřejmě i úspěchy individuální. Naši účastníci dosáhli na 5 stříbrných certifikátů (tři měli navíc jen krůček k získání certifikátu nejvyššího, zlatého) a 7 bronzových certifikátů; to znamená, že téměř polovina ze studentů, kteří se rozhodli Math Challenge podstoupit, si z ní odnáší něco, čímž se výrazně odlišují od svých vrstevníků v České republice.

Co dodat závěrem? Jediné: the date for the next Senior Challenge is Thursday 6th November 2008.

Luděk Michalík