​„Občanka“ trochu jinak

Nestává se často, aby učitelé byli svými žáky za svou práci na konci hodiny odměněni aplausem ve stoje. Nám se to ale stalo. Na konci čtyřdenního projektu kvintáni takhle odměnili své vyučující: Petru Šedivou, Petra Šrůtu, Lukáše Chytrého, Jana Tomáška a Michala Kašpara. Jmenovaní si pro ně připravili hned na úvod školního roku bonbónek. Formou projektového vyučování měli vstřebat základy politologie, dozvědět se o historickém vývoji české státnosti, naučit se orientovat v nepřehledné spleti politických stran a hnutí a pochopit mechanismus českého ústavního systému.

Trochu neskromně si myslíme, a reakce našich studentů, které si můžete přečíst zde, nás v tom utvrzují, že jsme vymysleli pestrý program, který nejen vzdělával, ale i bavil. Osmatřicet studentů ve školním divadle zkoumalo, četlo, analyzovalo, poslouchalo, prezentovalo, hádalo se a debatovalo. A v pondělí se celá skupina vydala do Prahy, aby půlka navštívila Poslaneckou sněmovnu a druhá část prošmejdila Kancelář prezidenta republiky.

Studenti kvint během exkurze zjistili, jak lze uplatnit právě nabyté znalosti z politologie v praxi. V Poslanecké sněmovně se mimo jiné dozvěděli, podle jakého klíče je určen zasedací pořádek v jednací síni; jak rychle tam poslanci doběhnou ze své kanceláře, aby mohli odhlasovat; nebo že předseda PS může vypnout mikrofon právě hovořícímu poslanci či ministrovi. Při návštěvě prostor prezidentské kanceláře studenti mohli nahlédnout do místností, o nichž většina občanů neví, že jsou součástí Hradu, například do historické Masarykovy pracovny i knihovny s padesáti tisíci svazky nebo do kinosálu z 60. let 20. století.

Kvintáni si od nás zaslouží také palec nahoru. Byli perfektní. Proto jsme jim i my na závěr projektu poděkovali, nejprve několika slovy a po již zmíněných ovacích i společnými úklony, jak se koneckonců v divadle sluší a patří. To ovšem neznamená, že se všem automaticky bude na vysvědčení skvět jednička. Do dvou týdnů mají za úkol dokončit všechny úkoly v celkem deseti pracovních listech ve svých portfoliích a za další dva týdny budou svá portfolia obhajovat při komisionální zkoušce.

Jestli vás zaujala fotografie pana Tomáška an nahlíží do parlamentní kantýny, prohlédněte si ve fotogalerii další, stejně vydařené.

Petra Šedivá, Michal Kašpar