Páteční zprávy z gymnázia

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

dva týdny před koncem letošního speciálního školního roku je zde opět naše zpravodajství. Dnes se za slunečného počasí, po několikadenních deštích, budu dívat spíše směrem dopředu než rekapitulovat. Přesto tu mám několik zpráv z tohoto týdne.

Maturanti obdrželi hodnocení didaktických testů společné části letošních maturit. Už jste si asi všimli příspěvku na FB, takže jen připomínám - z angličtiny tradičně téměř 100 % a z češtiny 80 %, tudíž také standardní výsledek. Gratulujeme! Tento týden se také uzavíraly známky, dnes odpoledne se koná pedagogická rada.

Tím ale školní rok nekončí, ve výuce pokračujeme dále opakováním a procvičováním, a to nejen distančně, nýbrž pro část prim až tercí dokonce ještě dobrovolně prezenčně. Ti, kteří se přihlásili, veškeré obsáhlé info již obdrželi, nyní jen velmi zjednodušená a stručná rekapitulace.

Skupiny se skládají z max. 15 dětí, při příjezdu je třeba odevzdat prohlášení (chcete-li, pošlete dopředu mail na security@opengate.cz ), bude se měřit teplota. Pak studenti zamíří do určených učeben. Následuje první hodina s třídním, přivítání a instrukce. Jedeme víceméně dle rozvrhu, setrváváme v určených učebnách (kromě IT, VV, HV), pokud učitel neurčí jinak, např. budou aktivity venku nebo práce v laboratoři. Na oběd se musí s dozorem, stále dodržujeme hygienu, myjeme si ruce, dezinfikujeme, nosíme roušky. Ty můžeme sundat pouze v učebně a jen na pokyn učitele či venku, pokud jsou rozestupy větší než 2 m. Některé hodiny budou přenášeny prostřednictvím předmětových týmů na MST pro ty, kteří zůstávají doma. Jinak informace a materiály k učení jsou a budou pochopitelně na Managebacu. Školní bus jezdí, vozí přihlášené, ti vědí časy a další potřebné detaily. Koleje fungují, byť v poněkud omezeném a upraveném režimu, více bylo v instrukcích.

Kroužky se bohužel nekonají, ale nebojte, vychovatelé něco s dětmi vymyslí.

Kvarty až septimy i nadále jedou distančně dle našeho plánu a harmonogramu.

Ve čtvrtek nám do tohoto režimu vstoupí společná a profilová část ústní maturity, tak držte našim maturantům palce. Vše bude probíhat ve školním divadle.

Z jiného soudku, někteří už vykonali Run and Help COVID 19. Skvělé, dále sdílejte, šiřte, zapojte se, organizujte!!! Děkujme!

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Run-and-Help

Mějte se v polovině června fajn, dále nás sledujte prostřednictvím sociálních sítí, užijte si víkend a za týden zase u zpráv.

Za všechny z OPEN GATE Vás srdečně zdraví