Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

vypadá to, že se nám od příštího týdne začne gymnázium postupně opět plnit studenty, což nás všechny samozřejmě velmi těší. Nejdříve – tj. ve středu 25.11. přivítáme naše oktavány, od pondělí 30.11. pak studenty nižšího gymnázia, konkrétně primy a sekundy. O týden později studenty prim a sekund vystřídají studenti tercií a kvart. Organizace celé prezenční výuky zůstane stejná, jako před uzavřením škol. To jest třídy se s výjimkou jazykových skupin nemíchají, zůstávají převážně v jedné místnosti, hodiny tělocviku probíhají formou vycházky po okolí, v hudební výchově je zakázán zpěv.  Každé ráno budeme studentům měřit teploty, v jídelně platí zvláštní režim (používání jednorázových rukavic, dodržování odstupů atd.) Studenti musí pochopitelně po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky stejně, jako učitelé. Pro všechny ročníky, které ve škole nebudou, zůstává v platnosti stávající forma distanční výuky. Všechny výše uvedené informace jsou platné k dnešnímu dni. V případě, že by se situace změnila, budeme Vás samozřejmě kontaktovat.

Příští týden se kromě návratu studentů budou konat i třídní schůzky. Ty se pochopitelně v této době budou muset konat digitálně, prostřednictvím online hovoru stejně, jako tomu bylo na jaře.

Termíny jsou vypsány na příští středu a čtvrtek odpoledne a podvečer (25. a 26.11.), konkrétní dostupnost jednotlivých vyučujících je standardně po pětiminutových úsecích - v případě potřeby si můžete zarezervovat i více než jeden slot. Novinkou pro podzim je společná část s třídními učiteli, která bude ve středu od 18 hodin. Na schůzky se prosím zapisujte na následujícím odkazu.

Technicky budou konzultace probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou studenti dlouhodobě využívají k distanční výuce. 

Pro Vás zákonné zástupce to však nevyžaduje žádnou instalaci softwaru, bude stačit funkční internetové připojení. V tabulce, ve které si rezervujete časy konzultací, najdete hned v horním řádku u každého učitele specifický link na virtuální místnost. Vy pak v čase, který si v tabulce vymezíte pro konzultaci, na link pouze kliknete a v okně, jež se Vám otevře, vyberete možnost pokračovat v tomto prohlížeči (pochopitelně jestliže máte Teamsy nainstalované a používáte je, můžete využít vaši aplikaci). Tím se dostanete do předsálí konkrétního učitele, odkud pak budete učitelem uvedeni přímo na domluvenou schůzku.

Prosíme, abyste postupovali podle tohoto návodu. V případě, že byste link otevírali pomocí přihlašovacích údajů, které má k aplikaci Microsoft Teams každý student naší školy, dostali byste se automaticky do role studenta, nikoliv rodiče. To by způsobilo, že vstoupíte přímo do probíhající konverzace jiného rodiče, což není ideální.

Závěrem bych rád zmínil příjemný zážitek z tohoto týdne. Ve skutečnosti se vrátím až do pátečního odpoledne minulého týdne, kdy jsem byl přítomen více než pětihodinové poradě, kterou interně nazýváme alarm meeting. Zjednodušeně jde o to, že se vyučující v jednotlivých třídách sejdou společně se zástupci poradenského centra a kolejí a detailně rozeberou situace jednotlivých studentů. Možná bude znít paradoxně, že pro mě byla více než pětihodinová porada příjemný zážitkem, nicméně poslouchat angažovanost našich učitelů při řešení radostí i starostí jednotlivých studentů, mě opět utvrdilo v dojmu, že mám skutečně štěstí a pracuji v unikátní škole plné báječných kolegů a zajímavých studentů.

Za celé gymnázium přeji pohodový víkend