Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

ač je to téměř k nevíře, dnes Vám píši v pořadí již desáté pozdravení v tomto školním roce. Jako vždy mám na srdci i na jazyku spoustu informací, které bych s Vámi rád sdílel. Musím přiznat, že se mě kolegové občas ptají, zda bych nemohl psát páteční shrnutí trochu kratší. Upřímně, vždy když si k psaní dopisu sedám, slibuji si, že budu stručný, jenže prozatím se mi to úplně nedaří. Na druhou stranu to znamená, že se v Open Gate pořád něco děje.

Pravděpodobně jste v médiích zaznamenali, že následující dva pondělky začneme školní den antigenním testováním. Není to pro nás nic nového, proces už máme zvládnutý. Jen připomínám, že budeme testovat všechny studenty, kteří nám nedodali potvrzení o nejméně před 14 dny dokončeném očkování či doklad o tom, že v uplynulých 180 dnech covid prodělali. Tyto informace shromažďuje paní Schramlová, která na jejich základě připravuje seznamy žáků k otestování. V případě, že do uvedených skupin Vaše dítě patří, ale potvrzení jste nám prozatím nenasdíleli, pošlete ho prosím v pondělí po své ratolesti, jež ho odevzdá přímo pedagogickému pracovníkovi zajišťujícímu testování. Seznamy dětí jsou již připravené, a proto dnes nebo v pondělí elektronicky zaslané certifikáty do nich nestačíme zaznamenat. Osvědčení o negativním výsledku testování budou na vyžádání k vyzvednutí na sekretariátu.

Následují ještě dvě organizační zprávy. Provozní oddělení mě poprosilo, abych ty, kdo do školy vozí žáky autem, požádal o přednostní využívání horní brány pro vjezd (z ul. Studentská) a spodní brány pro výjezd. Pomůže to plynulosti provozu a zamezí kolonám u spodní brány. Horní bránu máme otevřenou od 7:30 do 9:00, odpoledne pak od 14:45 do 17:00, výjimkou je páteční odpoledne, kdy je v provozu od 12 do 15 hod. Připomínáme také, že v areálu platí přednost zprava a povolená rychlost je 20 km/h.

Poměrně rychle se blíží termíny prvních třídních schůzek - úterý 16. 11. a čtvrtek 18. 11. Kvůli současné situaci se budou stejně jako na jaře konat on-line. Vzhledem k dobrým zkušenostem použijeme opět pro registraci platformu Coda a pro videohovory MS Teams. Detailní informace pošleme v samostatném e-mailu začátkem příštího týdne.

O tom, že se u nás pořád něco děje, jak jsem tvrdil v úvodu, svědčí i výčet následujících míst: Berlín, Benátky, Karlsruhe, Gymnázium Omská. Tam všude můžete v prvních 14 listopadových dnech potkat naše studenty. Ať již na studentském zasedání modelu OSN, výtvarném Bienále, nebo na výměnném pobytu v německé škole. Zkrátka však nepřicházejí ani studenti, kteří zůstávají v našem areálu; včerejšek byl jak na kolejích, tak ve škole připomínkou Halloweenu. Během dne se studenti mohli pobavit sledováním roztodivných kostýmů, které pro tento den nahradily školní uniformy, odpoledne si užili zábavné soutěže organizované studentskou radou a večer se báli během bojovky pořádané kolejemi.

V příštím týdnu se poradenské centrum bude věnovat našim terciánům, a to prevencí netolismu (chorobné závislosti na internetu ve všech formách), a septimánům, kteří se od kariérních poradkyň dozví, jak se hlásit na univerzity ve Skandinávii, Rakousku a Německu a co studium na těchto univerzitách obnáší. 

Ani naši zaměstnanci se nenudí: včera a dnes odpoledne proběhly tzv. alarm meetingy, tedy setkání učitelů, vychovatelů a členů poradenského centra, během nichž společně hledáme cesty, jak účinně podpořit studenty, kteří jsou po prvním čtvrtletí ohrožení školní neúspěšností.

Můj radostný zážitek se týká dnešního dne. Dnes hostíme krajské kolo Logické olympiády, do něhož se kvalifikovalo 50 nejlepších studentů ze Středočeského kraje. V kategorii B (nižší gymnázium) se to podařilo 2 našim studentům – Christianu Štumpfovi a Elen Prokešové, v kategorii C (vyšší gymnázium) celé šestici - Danu Strnadovi, Oliveru Škařupovi, Vilému Rožkovi, Matthew Novákovi, Davidu Houžvičkovi a Petru Kuželovi. Tím jsme se stali, navzdory naší menší velikosti, školou s nejvyšším počtem zastoupených studentů ve Středočeském kraji. Vy, kdo sledujete ranní Studio 6 na ČT, jste tam mohli v 6:35 zahlédnout našeho loňského maturanta Honzu Hrebíka, který jako úspěšný účastník Logické olympiády z předchozích let pěkně shrnul, co soutěž přinesla jemu osobně.

Přeji Vám příjemný víkend.