Páteční zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

často se ptáte, jaké to vlastně je být tu, v Babicích, u nás v OG a já se dnes opět po delší době pokusím zamyslet a nastínit naši realitu.

Nyní, v tomto čase nečase typického českého podzimu, ale též v časech zimních, jarních, či skoro letních je to stále stejně zajímavé a inspirující. Pracujeme s mladými lidmi toužícími po nejvyšších metách, pomáháme jim dosáhnout jejich cíle a snů, vzděláváme je v nejrůznějších oblastech lidského vědění, vychováváme je býti skutečně dobrými, čestnými a pracovitými lidmi, snažíme se pro ně „roztrhnout“ s vědomím toho, že je někam posuneme, že jim pomůžeme v jejich životní cestě, že jim otevřeme nové obzory, že je nadchneme pro budoucí obor jejich činnosti, zkrátka a dobře děláme s nejlepším vědomím a svědomím svoji práci. Jen tato „práce“ je poněkud zvláštní, činnost pedagoga je dlouhodobá, těžko krátkodobě měřitelná, celá řada impulsů se projeví někdy až po mnoha letech. Vždyť si Vy, starší, vzpomeňte, co Vám tehdy přišlo ve škole třeba nevýznamné, neužitečně, a dnes vidíte, jaký pozitivní vliv na Vás možná učitel měl, jak dnes doceníte jeho myšlenky, kvality či dobře míněné rady.

My v OG, stejně jako jistě na mnohých dalších školách, se prostě snažíme udělat pro naše studenty maximum, samozřejmě v rámci našich sil a možností. A já za sebe, stejně jako doufám též za všechny své kolegy, mohu upřímně říci, že to rozhodně stojí za to, za všechno. Samozřejmě teď hlavně interpretuji svoji zkušenost, zážitky a pocity, jsem v OG od úplného začátku, což je již 13 let, prožívám zde 12. školní rok a domnívám se, že navíc po dvaceti třech letech práce s mladými lidmi, studenty mám opravdu dost informací a zkušeností to komplexně vyhodnotit a srovnávat. Přes všechna úskalí je to práce nádherná, úžasná a drtivá většina našich studentů je „hodna“ našeho úsilí.

A proč se vlastně dnes dostávám k takto poněkud hlubšímu zamyšlení? Jsou to právě další nové zážitky z uplynulých dní, a že jich bylo přehršel. Jeden z impulsů přišel od naší absolventky Anežky, která společně se svými tehdejšími spolužáky reagovala na můj předminulý dopis a plánuje další nezištnou návštěvu „své“ OPEN GATE a besedu s našimi současnými studenty o svých zážitcích a studijním či pracovním životě v Anglii, Skotsku, Kanadě, Holandsku, Rakousku a bůhví kde ještě. Termín už jsme doladili, vše by mohlo proběhnout na prodlouženém assembly krátce před Vánoci, budeme pochopitelně informovat. Další podněty přišly velmi intenzivně na celé řadě akcí, kterých jsem měl čest jako představitel OG se v posledních několika málo večerech účastnit, Business Mixxer na Anglo-Amercian University, výroční ceny Liberálního Institutu, setkání s rektorem Cevro institutu, setkání se zástupci amerických univerzit, vyhlášení Kaplického Internship programu včera večer v DOXu. Téměř všude byli též naši někteří absolventi a rozhodně se všude hovořilo o OG, našich studentech, jejich úspěších, výsledcích, zapojení. Ne nadarmo si nás také vybrali úspěšní studenti z Cambridge Univerzity, kteří nás včera dopoledne navštívili. Pánové Růžička a Výška hovořili téměř dvě hodiny nejen o projektu Experience Cambridge (http://www.experience-cambridge.org/en/ ), ale také o své cestě, o svých úspěších, o studijním životě, zodpovídali dotazy, a to vše s jediným cílem. Inspirovat mladé české studenty ke studiu, k zajímavé práci, pochopitelně nejen na top univerzitách.

K dnešnímu tématu mě též samozřejmě inspirují naši současní studenti. Ano ti, s kterými rozebíráme náročná ekonomická témata, kteří tvrdě a poctivě pracují a ještě navíc stihnou připravit pro své mladší spolužáky assembly, informovat o fyzicky náročné a deštivé expedici a k tomu všemu být stále milými, optimistickými a usměvavými bytostmi. Tohle směřuje speciálně k Hance a Sáře ze septimy, ale týká se to pochopitelně všem mých skvělých studentů. Včera jsme na hodině IB Economics mj. probírali externality vč. pozitivní externality ze spotřeby a já dnes stejně jako včera Václavovi potvrzuji, že „konzumace“ vzdělávání, speciálně toho našeho zde, vede k pozitivním dopadům a benefitům pro společnost jako celek. Právě Vy, naši studenti, budoucí, pevně doufejme, úspěšní, pracovití a slušní lidé, jste a budete příkladem pro své rodiny, pro své okolí, pro své kolegy, pro celou společnost. Právě díky Vám, současným, i Vám, našim skvělým absolventům, víme, že naše práce, tak pestrá a bohatá, dává jednoznačně smysl.

Čeká nás týdenní pauza a vězte, že to nebude čas zahálky. Po osmi týdnech tvrdé práce je čas se nejen zamyslet nad vykonaným, naplánovat kroky příští, ale též dohnat případné resty, hlouběji se ponořit do probíraných témat, věnovat se svému rozvoji. A za týden se tu opět potkáme a pojedeme dál naší „jedinečnou jízdu“. Už se moc těším.

Příjemné podzimní prázdniny za všechny zaměstnance OG přeje

Petr Chára

PS: Právě se mi dostalo do ruky nové vydání OG Chroniclu. Neskutečné, skvělé! A jen to absolutně a stokrát podtrhuje vše výše vyřčené. Paráda!