Páteční zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

u nás v Babicích pokračuje jarnější počasí, ochladilo se a z nebe se snášely dešťové kapky, dnes nám ale opět krásně svítí sluníčko.

Opět jsme toho stihli mnoho, vybírám hlavně celotýdenní testování z anglického jazyka v podobě zkoušek IELTS. Těch se účastní studenti primy až kvinty, postupně od pondělí do pátku absolvovali writting, listening, reading a speaking. Se souhrnnými výsledky Vás samozřejmě v nejbližší době seznámíme.

V pondělí odletěli na týdenní seznamovací návštěvu do nové partnerské školy ve španělském Alicante vybraní sextáni a dle zpráv a fotografií se tam mají nadmíru dobře. Ostatně posuďte sami na našem FB. Tam též naleznete zprávu z Týdne inovací a mj. naše studenty na společné fotce se Sophií, první humanoidní robotkou se státním občanstvím. Totéž obsáhleji i na našem webu.

http://www.opengate.cz/cs/studentsky-kampus/studentske-reportaze/tyden-inovaci-2018-15170.shtml

Jiní sextáni absolvovali v úterý další kolo kurzu první pomoci a další odletěli ve středu pro změnu přes Paříž do francouzské Bretaně na další kolo tradiční studentské výměny se školu v Rosterenu.

Tento týden jsme též vyslali naše reprezentanty na matematickou soutěž MASO, na celostátní finále astronomické olympiády a na uměleckou soutěž.

Dnes zároveň končí maraton letošních IB zkoušek a příští týden naše oktavány čeká ještě česká maturita, ústní zkoušky ve společné a profilové části. Ve středu odpoledne předlouhé zkouškové období skončí a v pátek se s našimi jubilejními desátými absolventy finálně rozloučíme.

Minule jsem otevřel seriál detailnějších informací o průběhu a systému mezinárodních zkoušek, dnes tedy další slíbené pokračování, tentokrát o struktuře testování předmětu ze skupiny Group 4 – Experimental Sciences, konkrétně IB Biology (v Open Gate v této skupině ještě nabízíme Physics, Chemistry a Environmental System and Societies).

Závěrečná zkouška má opět interní část, externě kontrolovanou, která tvoří 20 % z celkového hodnocení, a samotné náročné externí testování. To se pro standardní i vyšší úroveň (SL and HL) skládá ze 3 testů, které se pro tyto jednotlivé úrovně ale liší délkou, počty témat a „hloubkou“. Paper 1 se skládá z klasických testových otázek s výběrem správné odpovědi (multiple choice questions), Paper 2 má otevřené otázky, jak stručné, tak i obsáhlejší (short answer questions with extended response). Obecně je tento test obsáhlejší a náročnější, vyžaduje práci s daty, grafy a jejich hlubší analýzu. S daty pracuje též Paper 3, kde si studenti dopředu vybírají studovanou oblast, ale testují se též praktické experimentální dovednosti. Celkem jde zejména pro vyšší úroveň o důkladné, systematické a hluboké prověření znalostí, které v součtu trvá 4,5 hodiny! A hodnocení probíhá obdobně, jak jsem popsal posledně, zejména u otevřených otázek.

Je zřejmé, že zkoušky jsou opravdu určeny pro připravené a motivované studenty a vyžadují důkladnou přípravu, odborné vedení a také odvahu, píli a vytrvalost. A to připomínám, že předmětů je celkem šest, příště se mrkneme na zkoušku z jazyků.

Inu nic není zadarmo, kdo má vysoké cíle, musí obstát v náročné konkurenci.

Ale život není jen učení, dovedeme si jej též osladit, viz článek na webu o návštěvě Prague Candy Festivalu, a okořenit sportovními výkony. Včera se totiž konalo vyvrcholení 13. ročníku florbalové ligy OPEN GATE. Obsáhlé sportovní zpravodajství určitě přinese kolega Kašpar (nejen proto, že je členem vítězného týmu), nyní jen letošní pořadí: 1. KappaSpar, 2. Santové, 3. Buldogs.

Učíme se, mlsáme, cestujeme, sportujeme a za týden Vám vše opět shrneme.

Za OG

Petr Chára