Po prázdninách zahájí Open Gate 12. školní rok, na ZŠ a gymnázium zamíří 332 studentů

Osmileté gymnázium Open Gate patří k nejlépe hodnoceným gymnáziím v České republice. Jeho absolventi každoročně skládají zkoušky české maturity i mezinárodní maturity IB a v obou dosahují akademicky nadprůměrných výsledků. Přitom necelá polovina studentů získává sociální stipendium a na gymnázium přichází z dětských domovů, pěstounské péče nebo ze sociálně slabých podmínek, tedy z prostředí, která obecně vzdělávání příliš nesvědčí.

Letošní absolventi získali ze všech zkoušek české maturity vynikající průměr 1,125; na maturitním vysvědčení poloviny z nich byly zapsány samé jedničky. V mezinárodní maturitě IB se výsledkem 36,2 (průměr získaných bodů) absolventi Open Gate zařadili mezi nejúspěšnější v celosvětovém srovnání. V novém školním roce zasedne do tříd gymnázia Open Gate 239 studentů, z nichž dlouhodobě zhruba polovina získává stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation. Do 1. stupně základní školy Open Gate nastoupí po prázdninách 93 žáků. Přes prázdniny škola investovala do nového vybavení a je připravena na nové podmínky přijímacího řízení na střední školy.

Do dvou tříd prvního ročníku gymnázia Open Gate nastoupí v září 37 nových studentů. Velkou inspirací ve studiu jim bude nejen velká řada mimoškolních aktivit a cest do zahraničí, týmový duch a přátelství, které studenty spojují, ale také tradičně velmi dobré výsledky studentů, kteří studium na Open Gate končí českou maturitou i mezinárodní maturitou IB. „Letošní absolventi dosáhli celkového průměru 1,125 ze všech zkoušek české maturity. Fantastickým výsledkem je, že 15 z 16 studentů získalo vyznamenání, z toho 8 samé jedničky,“ uvádí Petr Chára, zástupce ředitele Open Gate. Velmi dobrých výsledků dosáhli studenti i v mezinárodní maturitě IB. V kompletní podobě ji skládalo 10 absolventů a jejich průměrný výsledek byl 36,2 bodů, přičemž průměrný výsledek všech absolventů IB po celém světě byl v květnu letošního roku 30,07 bodu. Nejlepší letošní absolvent Open Gate získal 43 bodů ze 45 možných. Polovina absolventů směřuje za dalším studiem do zahraničí, především na univerzity ve Velké Británii.

„V novém školním roce podpoří Nadace The Kellner Family Foundation stipendiem deset studentů z pěstounské péče a sedm studentů z dětských domovů. Ostatní studenti finančně podporovaní nadací pochází z rodin ze sociálně slabého prostředí. V letošním roce bude přibližně polovina studentů během studia žít na kolejích ve studentském kampusu, škola se tak svým duchem velmi blíží tradičnímu modelu britských boarding school,“ dodává Petr Chára. Na stipendia poskytne Nadace v letošním roce celkem okolo 40 milionů Kč.

Co by měli vědět zájemci o studium na Open Gate?
Jako každý rok budou moci zájemci o studium na Open Gate navštívit areál při dnech otevřených dveří, letos v termínech 24. listopadu 2016 a 19. ledna 2017.

„V souvislosti se zavedením státní části přijímacích zkoušek dojde v letošním roce i na Open Gate ke změně podoby přijímacího řízení. Při přijímacích zkouškách absolvují zájemci o studium kromě IQ testu a pohovoru nově také povinný didaktický test z češtiny a matematiky,“ uzavírá Petr Chára.

Po prázdninách se mohou žáci a studenti těšit v Open Gate mimo jiné na nové povrchy a vybavení sportovního areálu školy, na nové vybavení v koupelnách i ložnicích na kolejích, na obnovenou vstupní halu gymnázia i nové skříňky pro studenty, kteří nezůstávají na kolejích a do školy denně dojíždí. Celkové investice dosáhly takřka 7 milionů Kč.