Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je mi ctí být autorem pátečního dopisu. V období mého osobního lockdownu a lockdownu covidového bylo velice příjemné se každé dopoledne potkávat s žáky online. Už jsem se v našem lesním domku cítil trochu izolovaně, takže bylo skvělé vidět tolik přátelských a usměvavých tváří. Samozřejmě z bezpečné vzdálenosti!

Je vidět, že se naši žáci dokázali dobře adaptovat na distanční výuku. Bezpečně využívají dovednosti, které si osvojili na jaře a každý den získávají i dovednosti nové. Je povzbudivé slyšet studenty komunikovat a vidět, jak jsou schopní najít řešení, pokud například nerozumí tomu, jak odevzdat úkol, připojit se ke schůzce nebo najít určitý soubor v MS týmech. Jistě souhlasíte, že prokázali velkou zralost a smysl pro zodpovědnost a je zřejmé, že jsou každý den ve studiu čím dál samostatnější.

Srdečně Vás zveme 12. listopadu na online Den otevřených dveří. Zájemci o studium a samozřejmě i Vy, se budete moci účastnit virtuální prohlídky školy areálu Open Gate a popovídat si s vedením školy.

Užijte si nadcházející podzimní prázdniny, které budou ve znamení oslav založení Československa! Zůstaňte v bezpečí a především zdraví a po prázdninách se těšíme, že se zase uvidíme s našimi/vašimi dětmi v Open Gate, nebo v krajním případě online.

S přáním „All the best“

                                                            Eric Davis

Co se dělo ve virtuálním třídách tento týden? Tady to je:

1. třída:

Jana - Děti v první třídě tento týden vytvořily v rámci jejich Art and Culture hodiny mnoho krásných obrázků. Shromáždily barevné listy a vytvořily z nich „listové lidi“ a poté je popsaly svým spolužákům. Obrázky jsou úžasné a prvňáci si při jejich tvorbě užili spoustu legrace. Opakovali také fonetiku a děti již umí rozpoznat a správně přečíst mnoho slov.

Terka Č - Tento týden si prvňáčci přes online výuku ukázali, jak se správně píše číslice jedna a dva a srovnali si v hlavičkách, na stolech i v sešitech, co znamenají znaménka větší než a menší než. V českém jazyce si početli s novými písmenky B, R a Ř a zahráli si společně pohádku O veliké řepě, na kterou si vyrobili i figurky. Během celého týdne zaháněli špatnou náladu nejrůznějšími písničkami. Celý týden uzavřeli projektem o Haloweenu.

2. třída:

Jerry - Tento týden jsme zahájili třetí lekci v Incredible English se zaměřením na hračky. Sdíleli jsme své oblíbené hračky prostřednictvím kamery MS Týmů a mluvili o nich. Ve fonetice jsme se zabývali slovy, která obsahují AR a OR. Konzultace byla věnována praktickým aktivitám zaměřeným na mluvení. V pátek jsme diskutovali o Halloweenu, hráli jsme hry s tématikou Halloween a zkusili si test pravopisu.

Saša - V tomto týdnu se již druháci sehráli a v online výuce to začalo skvěle fungovat. Světoběžníci bravurně ovládali mikrofon i kameru. Seznámili se s dalšími nástroji, které nám MS Teams nabízí a začali pracovat více interaktivně. Většina z nich zvládne dopolední výuku bez asistence rodičů. Dokáží si svůj den naplánovat a zorganizovat. Někteří žáci si vypracované úkoly sami fotí či skenují a posílají vyučujícím. MS Teams využívají i ke komunikaci se svými spolužáky.

A čím se druháci tento týden zabývali? Četli s porozuměním, psali do písanky i do sešitu, počítali do 100. Řešili matematická prostředí a diskutovali o nich. Zjistili, co jsou slova nadřazená a podřazená a obohatili svoji slovní zásobu. Připomněli si dva významné dny tohoto týdne - Den stromů a Den původních odrůd jablek. O stromech četli a poznávali je podle jejich plodů a listů. Jablka ochutnávali a stavěli z nich věž. Dozvěděli se spoustu nových informací a i navzdory okolnostem si to patřičně užili.

3. třída:

Marie - Od pondělí Badík běhá po třídě a hledá třeťáky. Nakonec se usadil za kameru a bedlivě vše sleduje. I třeťáci dočasně změnili své profese. Stali se z nich počítačoví experti, fotografové i učitelé. Zkouší si i profese zvířat – neb jsou pilní jako včeličky, moudří jak sovy, rychlí jako gazely a veselí jako velikonoční králíci.  Násobení i dělení mají v malíku, sčítají pod sebou jedna báseň a v českém jazyce objevují taje slovních druhů. Těší se na Halloween a prázdniny. Nejvíce se ale těší do školy – asi jako všechny děti.

Jana - Třetí třída se učí o oblečení v rámci Incredible English. Přečetli si také knihu Rumplcimprcampr - tradiční pohádku, která se jim hodně líbila. Měli mnoho nápadů, co by hlavní postava měla dělat a jak přelstít šotka v příběhu. Hodně si o tom povídali a některé jejich návrhy byly opravdu důvtipné a působivé!

Luke - Tento týden ve středu jsme ve třetí třídě probírali fonetiku. Ve čtvrtek jsme hovořili o Halloweenu a vyprávěli si velmi děsivé příběhy Mad Lib o zombie psech na Praze 10, šílených lžících, rozzlobených vidličkách a plavajících zebrách. Mluvili jsme také o tom, čeho se bojíme. Mezi časté odpovědí patřily temnota, výšky a zombie na Praze 10!

4. třída:

Tereza K -  Celá čtvrtá třída se doslova ponořila do historie a to do té skoro úplně nejstarší. Pravěk se stal tématem i do českého jazyka a odpoledních aktivit. Už teď se bojím přijít zpátky do třídy a to ne z důvodu pandemie, ale protože si čtvrťáci vyrobili pravěké zbraně, jako jsou sekyry z kamenů a klacků, luky, šípy a dokonce oštěpy. Už jen z fotek jde strach. Vím, že se blíží Halloween, a proto budu mít z této tlupy divoké sny. Ještě jsme k těm lovcům přidali sběrače a oslavili Den jablek. Mám krásné fotky výtvorů jablek, kde měly děti volnou ruku na techniku a vznikla vážně skvělá díla.

Jerry - Čtvrtá třída četla a diskutovala o bajkách a snažila se uhodnout, jaké ponaučení z nich plyne. Četli jsme o Myši a lvovi a také o Mravenci a kobylce. Dokončili jsme druhý blok v Incredible English. Připravili jsme halloweenskou soutěž v karikatuře, vyplnili jsme halloweenský dotazník a zahráli jsme si hru Mad libs. V rámci této hry jsme měli možnost pohrát si s angličtinou a přitom se zasmát. Napsali jsme si také pravopisný test.

Jana - Ve čtvrté třídě jsme si společné vyzkoušeli několik zábavných online her k procvičení angličtiny. Technická stránka věci byla trochu náročná, ale nakonec se nám podařilo hry spustit a pořádně si je užít.

5. třída:

Luke - Tento týden proběhlo první kolo hlasování ve volbách o prezidenta třídy. Každý student si mohl vybrat dva kandidáty. První napsaný kandidát získal 2 body, druhý získal 1 bod. To znamenalo, že bylo k dispozici 60 dostupných bodů. Žádný kandidát nedosáhl více než 30 bodů, což znamená, že po podzimních prázdninách bude probíhat druhé kolo hlasování.

Standa - Páťáci si opět upevňovali učivo matematiky a českého jazyka. V matematice operovali se zlomky, v českém jazyce opakovali předpony a předložky, slovní druhy a v hodinách slohové výchovy popisovali své kamarády či rodinné příslušníky.