Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

spolu se sněhem přibyla do školy i spousta radosti. Naši prvňáci a druháci se vrhají do sněhových závějí, na bobech řádí jako světoví šampioni a vůbec jim nevadí, že mají zmrzlé nosy. Zejména během přestávek a v obědové pauze je náš areál plný smíchu. Kopeček na školním dvoře nenechá i přes nižší teploty nikoho z dětí chladným.

Srdečně Vás zveme 21. ledna na online Den otevřených dveří. Zájemci o studium a samozřejmě i Vy se budete moci účastnit virtuální prohlídky areálu školy Open Gate a setkat se, byť na dálku, s vedením školy, žáky i učiteli. Veškeré informace a odkazy na živý přenos naleznete na našich webových stránkách.

Příští třídní schůzky také proběhnou v online režimu. Původní termín třídních schůzek byl z 25. ledna přesunutý na 8. února. Od 17.00 se nejprve můžete zúčastnit společné části s Petrem Šlemendou, Lukem Ryanem, Petrou Kobrovou a Dominikou Adamovou, od 17.30 se na Vás těší třídní učitelé.

A teď už pojďme nakouknout do jednotlivých tříd:

Z prvňáků se tento týden stali sněhuláci. Během hodin, kdy se sušilo oblečení, si ale také dali pořádně do těla. Začali počítat přes desítku a pořádně prozkoumali záludnosti písmen b, p a d. Vyprávěli, četli, poslouchali a malovali spoustu příběhů s Křemílkem a Vochomůrkou. Už jsou z nich tedy dobří známí.

This week Class 1 created a class book with all their favorite things. We did lots of speaking to share our favorite colors, numbers, and animals.  We also practiced our numbers by learning a new chant called “Ten in the Bed” and presented it to our classmates with our own finger puppets.

Celý areál OG pokryla bílá sněhová pokrývka a druháci si každou volnou chvilku užívali zimních radovánek. Avšak nezaháleli, pilně se připravovali na pololetní opakování z českého jazyka i matematiky. Na jejich výsledcích to bylo znát! Zvládli také „obléknout“ a vytvořit model krychle. Samostatně čtou a píší a na cestách po Austrálii se dozvídají zajímavosti. Víte, jací nebezpeční tvorové žijí v mořích v blízkosti tohoto kontinentu? Zeptejte se druháků.

This week Class 2 made some beautiful birds using watercolors and salt.  We also started our brand new spelling notebooks where we matched our spelling words to a picture. Finally, we started a new reading challenge. This month we will aim to read 10 books so that we can color in 10 snowflakes in our January reading log.

„Být, bydlit, obyvatel, byt… vyjmenovaná slova se musí naučit. A ať si Karlík nebo Anička, třeba Ti pomůže písnička!“

Badatelé z třetí třídy pracují s další řadou vyjmenovaných slov, hledáme a určujeme jejich tvary a slova k nim příbuzná… často hledáme i sami sebe v hordě sněhu. Počítáme, zaokrouhlujeme, používáme závorky, čteme psací písmo a rýsujeme. Snažíme se udržet si dobrou náladu, i když nemůžeme být spolu ve škole. Badík se prohrabal až k uhlí a zkoumá rozdíl mezi tím hnědým a černým. Jsme zvědaví, co vyzkoumá. Třeťáci a MAM.

Class 3: This week we continued to get to know Jerry by playing a word web game in our speaking class and consultation class. We took our Grammar Test on Thursday for the first three units of Incredible English. Class 3 also began Unit 4 with the topic of animals. We learned about new animals and also got a chance to discuss which animals we like and don’t like.

Čtvrťáci známí pokusníci

Na sněhu se dá řádit, lyžovat, bobovat, stavět z něj různá obydlí a sněhuláci… Ale sníh lze také zkoumat! A to se přesně dělo u nás ve třídě. Všichni čtvrťáci dělali pokus se sněhem, kdy měřili, za jak dlouho se sníh roztaje, kolik vody zůstane a jaká je čistota vody. 

Class 4 got a chance to talk about Ancient Egypt in our speaking classes. It will be a great help as we will learn about Ancient Egypt in Incredible English soon. We are focusing on the past tense of the verb BE in our grammar lessons and speaking lessons. This week we started PET with Jerry and learned about the passive voice. In phonics class we leaned what a homophone is and practiced using them correctly in written English.

Tento týden jsme se s páťáky připravovali na pololetní testíky. Naučili jsme se psát přímou řeč a také jsme trénovali správné tvary podmiňovacího způsobu sloves. V matematice jsme narazili na jednoduché rovnice a stále jsme procvičovali početní operace s desetinnými čísly. Kromě toho měly děti za úkol zpracovat podle osnovy libovolný stát EU.

Bohatou sněhovou nadílku, která nás v posledních dnech potěšila, využili někteří nejen ke stavění sněhuláků a sáňkování, ale také k otužování. Jsou to borci!

In class 5 this week, we talked about food and the importance of nutrition and a balanced diet. In their groups, class 5 prepared their own meals plans for one day and they produced some wonderfully tasty and well-balanced meals!

Přejeme Vám všem příjemné procházky zasněženou krajinou, hodně radosti a báječný celý týden.

Za tým ZŠ