Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v uplynulých týdnech jsme všichni na Open Gate věřili tomu, že naše základka bude brzy opět plná života. Důkladně jsme se připravovali a hledali cesty, jak ještě zvýšit bezpečnostní podmínky, aby naše prvňáky a druháky co nejdříve ve škole doplnily také ostatní děti. Ukázala se zde pravdivost jednoho ze základních Murphyho zákonů – Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-li se nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá. Tedy navzdory našemu úsilí a očekáváním je podle vládního opatření od 1. března opětovně zakázána osobní přítomnost všech dětí ve školách.

Současná doba je pro nás všechny jistě náročná, přesto je kolem nás stále ještě také spousta radostných momentů. Například mně a všem mým kolegům, kteří jsme se účastnili páteční celoškolní ranní assembly, dodaly naše skvělé děti opětovně ohromnou sílu, optimismus a energii, tolik potřebnou k překonávání současných překážek. Slavit první kulatiny je vždy velká událost, a i když se to týká školy, která neumí sfouknout svíčky na dortu, tak nám vyrostla do krásy! Bylo až dojemné vidět, co všechno se změnilo, slyšet, jaké myšlenky formovaly základy naší základky a cítit pospolitost nás všech, dětí i dospělých, byť virtuálně. 

Slibuji, že i nadále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom přinášeli našim dětem soustavnou radost z nového objevování a poznávání světa a toho, že jsou součástí naší školy.

Krásné prázdniny,

Za tým ZŠ, Petr Šlemenda

Prvňáci

Prvňáčci pokračují ve své pohádkové jízdě, a to i přesto, že byli donuceni opět zasednout za monitory. Tentokrát jim s výukou pomáhal pan Čapek a jeho pejsek a kočička. Společně prozkoumali všechna tajemství, která nabízí kalendář. Zjistili, jak je to se střídáním dne, noci a ročních období. A i online to všechno zvládají perfektně!

What a week it has been! Learning online is not at all easy but Class 1 has risen to the challenge! We accomplished so much during our lessons and both I, and Norton are very proud of the work that has been done. Class 1 started the week off remembering how to use Teams. They did an excellent job copying Norton’s actions and are now pros at using the microphone, raising their hands, and waiting their turn to speak. Class 1 also did some amazing reading online! We read the story Go Animals Go and even created some additional pages for the story. Take a look at the English Channel in Teams to see just some of their amazing work. Finally, Class 1 closed out the week with “Show and Tell” where everyone got to show their classmates something they love.

Druháci

Světoběžníci z druhé třídy se s přechodem na distanční výuku srovnali bez větších potíží. Naladili antény, oprášili notebooky a tablety a každé ráno jsou připraveni na příjmu čelit dalšímu dobrodružství. Počítáme, čteme a píšeme sice v pomalejším tempu, ale přeci. Dnes jsme se dozvěděli, kolik kostí má v těle dospělý člověk a mnoho dalších informací o lidském těle. Také objevujeme nové nástroje, které nabízí MS Teams, a už umíme používat One Note. Společně to dáme! S+S ????

Class 2 began the week with a MS Teams orientation and created a fantastic list of classroom rules to follow during online learning (find them on the English Channel). Next, Class 2 learned some new vocabulary related to feelings from our Incredible English book. They also got to experience one of my favorite songs “Feelings are Feelings” using a new interactive presentation tool. Just because we can’t be in class doesn’t mean that Class 2 did not complete their spelling test! This week we completed a fun Pirate “Escape Room” to help us review our spelling words and then completed an online spelling test with amazing results. Finally, we closed off the week with a mini talent show where students could share their talents with one another. Overall an incredibly fun and busy week!

Třeťáci

Badatelstvo z třetí třídy se vrhlo na výzkum říše ptáků a plazů. V matematice písemně násobí, počítají obvody a obsahy, staví z krychlí a umí přijít na kloub nejedné slovní úloze. V českém jazyce třeťáci rozšířili svůj hudební repertoár o další z písní o vyjmenovaných slovech po M. V úterý se společně s našimi druháky potkali na virtuálním křesle pro hosta, do kterého usedly hned tři zajímavé dámy. Dvě z nich jsou studentky našeho gymnázia, které před deseti lety začaly navštěvovat právě naši základní školu. Tou třetí dámou byla matadorka Saša, protože právě ona byla jejich průvodkyní první tři roky na Open Gate. Hokusy – pokusy pod vedení docenta Uhlíka a doktorky Kyslíkové opět vyloudily nejeden úsměv na tváři třeťáků, a tak to má být. Třeťáci a trio MAM.

Class 3 started out the week learning about the month of February and all of its important dates. We read Green Eggs and Ham by Dr. Seuss to celebrate his birthday on March 2nd and also to review how to write recipes.  We finished Unit 5 in Incredible English just in time for spring break. Finally we learned how a flower gets pollinated and practiced some logical puzzles and brain teasers in English.

Class were firing on all cylinders as usual. We did our usual phonics and then we finished our mini-series on the different aspects of water. They were full of beans and enthusiasm as always! (LR)

Čtvrťáci

Kdo si hraje nezlobí je ve čtvrté třídě heslo dne. V rámci výuky i v dobrovolných hodinách děti vyrábí hry, v kterých mohou vyzvat své rodiče nebo sourozence. Pexetrio, piškvorky, souřadnice a hod korunou jsou jen malou ochutnávkou.

This week class 4 started the week by picking a “wacky headline” and creating a news article using all the correct elements of an article all in one hour. We read our short “wacky articles” in class and discussed how we could make them better or catchier.  We started Unit 6 in Incredible English with speaking about computers and various electronics. We practiced our compound nouns and did work in phonics and PET.

Páťáci

Týden před jarními prázdninami páťáci začali s novým gramatickým učivem, ve kterém procvičovali zejména zájmena - učili se určovat jejich druhy a také je skloňovat. V matematice se zaměřili na dokončení kapitoly s názvem Rovnice, potýkali se s nástrahami konstrukčních úloh a řešili matematické pohádky. V páteční výuce už po MO Assembly společně sdíleli plány na jarní prázdniny. Přejeme všem příjemné volno a opatrujte se!

This week, we did some very good preparation for PET. I am very pleased with the attitude of the class towards it. And of course we had some time to relax during another music lesson. This week it was Blues or Ballet depending on which group you chose. Especially in these unusual times, music and dance can be a great way to relax!