Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

atmosféra na naší – vaší škole byla tento týden po delší době opět komorní. Naštěstí na vině nebyla žádná koronavirová opatření. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci si totiž užívali na školách v přírodě. Do posledních dvou týdnů určitě nabrali dostatek sil a dobré nálady a zbytkem školního roku proplují s lehkostí a hlavně s radostí.

1. třída

Prvňákům tento týden patřila celá škola. Měli klid na prezentování svých závěrečných prací, a tak je strach brzy přešel. Dozvěděli se mnoho nového od různých druhů zvířat až po rychlovlaky a lego. Nezapomněli ani navštívit knihovnu, kde jsme prozkoumali zásobu deskových her. Využili i toho, že venkovní hřiště bylo pouze pro ně a jejich smích se ozýval ze všech koutů areálu. Celým týdnem je provázel Krtek a jeho kamarádi. Kreslili, četli, počítali i psali právě s ním. Přestože se nám moc líbilo mít na oběd celou hodinu, už se těšíme na kamarády z vyšších ročníků. (TČ)

What a week the first graders had!  We had the whole school to ourselves, and we enjoyed every minute of it! We also learned about many new things during our presentations. The English sentences used were amazing! It’s incredible to see how far our first graders have come this year! We are beginning to get very excited for our School in Nature trip and in preparation we learned to draw the characters from Ctyrlistek during art class. (CJ)

2. a 3. třída

Světoběžníci s badateli ovládli Sobeňák

Hned po příjezdu do areálu nám všem bylo jasné, že tato škola v přírodě bude výjimečná, nezapomenutelná a plná zážitků! Areál jako by byl ušit na míru našim potřebám – dokonce i budovy odpovídají svými barvami barvám tříd – druháci tedy obydleli červený dům a badatelé z třetí třídy dům zelený. Po vynikajícím obědě jsme se vydali na průzkum blízkého okolí. Po večeři jsme si zahráli spoustu zábavných her, při kterých jsme měli možnost si kromě jiného vyzkoušet i své mimické svaly. V úterý jsme se během dopoledne učili – ale víte, jak. V přírodě je to prostě jiné učení. Pracovali jsme i na svých prezentačních dovednostech, a to hned na čtyřech workshopech. Odpoledne pak bylo ve znamení rozličných sportů – vyzkoušeli jsme si například „ždímačku“, fotbalový slalom, hod na terč, hokej, frisbee, kolíkovanou, došlo i na plavbu na lodích a na závěr proběhla toliko očekávaná vodní bitva. Večerní promítání bylo příjemným zakončením celého dne. Ve středu jsme měli v plánu celodenní výlet – navzdory předpovědím Marie avizovala slunečné počasí, radar s ní však nesouhlasil, a tak jsme zvolili celodeňák v Sobeňáku. Dopoledne jsme dali zabrat svým mozkovým buňkám při kvízu o Praze, po obědě jsme se vydali stavět lesní město skřítkům a po návratu nás čekal poklad. Cesta k němu nebyla snadná – šifra byla ukryta v morseovce. Jelikož jsme ale táhli za jeden provaz, šifru jsme rozluštili a poklad byl náš! Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení pouti do nedalekého Rožmitálu. Navštívili jsme kostel Povýšení svatého Kříže, kde působil Jakub Jan Ryba. Milá paní Hoyerová nám velmi poutavě vyprávěla nejen o kostelíku, ale i o životě a díle Jakuba Jana Ryby. Pan varhaník nám zahrál kus Rybovky a mohli jsme si důkladně prohlédnout celý kůr. Poté jsme se vydali na nedaleké náměstí, dali jsme si domácí zmrzku a vydali se zpět do areálu, kde na nás již čekal Luke. Odpoledne jsme opět sportovali, hráli různé hry, trochu se učili a připravovali se na večerní DISKO – TRISKO. Na stezku odvahy se vydali odvážlivci z druhé i třetí třídy. V pátek ráno jsme pozvolna balili, ještě si užívali pobytu v přírodě a po obědě se vydali domů. Moc děkujeme celému týmu areálu Soběňák a nejvíce panu Neubergerovi za skvělou péči. Moc jsme si celý společný čas užili. Jedinou vadu na kráse to má – uteklo to velmi rychle!  

Světoběžníci, badatelé, Andrejka, Jerry, Marie, Martin, Saša a Sašenka.

4. a 5. třída

Čtvrťáci a páťáci společně vyrazili na školu v přírodě do hotelu na Vystrkově, který nese stejné jméno jako blízká přehrada – Orlík.

Zpravidla dětem předkládáme nové poznatky, zážitky, snažíme se jim zprostředkovat nepoznané. Někdy je to velká výzva! Děti totiž mnohé znají lépe a důkladněji, všude byly a všechno znají, … se sebejistotou svých UŽ 9 – 12 let ???? Tento týden jsme ale trávili v prostředí, které svojí polohou a zázemím přímo vybízelo ke sportovním aktivitám všeho druhu.  Hned po vybalení jsme se vydali prozkoumat přilehlé okolí a nedalekou přehradu. Přehrady obecně vábí naši pozornost, teplé počasí nahrávalo neplechám, ale autorita učitelů a skvělé vychování dětí odvedly svůj díl práce. Pokochali jsme se čistou a rozlehlou vodní plochou, stavěli jsme rozličné stavby z písku a zkoušeli i teplotu vody. Večer (abychom si ujasnili rozdíl mezi teplou a studenou vodou) jsme si užili vířivku i krytý bazén. Ve středu jsme se vydali na plavbu po přehradě a navštívili zámek Orlík i hrad Zvíkov. Zájemci z řad historických nadšenců si mohli prohlédnout i vnitřní expozici. Děti informace, že „Zvíkov je nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích a jeho bohatá historie a skvostná architektonická památka se zde snoubí s malebnou přírodou“ nechaly celkem klidnými. Celý den upínaly svou pozornost na večerní piškotékou pod taktovkou Luka Ryana ala DJ Flukeyho.

Čtvrtek se nesl v duchu olympijského hesla “Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“. Děti v duchu fair play soutěžily v nejrůznějších disciplínách a na závěr si všichni odnesly nejen medaile, ale i hodnotné ceny. Školu v přírodě jsme si moc užili, už se ale těšíme na příjezd, až Vám budeme všechno vyprávět.

Přejeme všem krásný víkend!
Celý tým ZŠ Open Gate