Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy,

opět Vás všechny srdečně zdravíme na konci týdne. S přicházejícím podzimem bohužel přichází i období chřipek a jiných nemocí. Proto prosíme, aby děti měly vhodné oblečení na ven – včetně čepic, ať nepřijdou o akce, které nás do Vánoc čekají, a že jich chystáme mnoho. ???? Děkujeme.

Tento týden se konal den otevřených dveří, kdy jsme v areálu uvítali na dvě stovky zájemců o studium na základní škole či gymnáziu. Se zaujetím si prohlíželi celý areál i učebny základní školy, měli spoustu rozličných otázek, na které jim mimo dospělých odpovídaly i naše žákyně páté třídy – Mio, Sophi a Adélko, děkujeme! Své role jste se zhostily s grácií sobě vlastní.

Příští týden bude kvůli státnímu svátku o den zkrácený, ve čtvrtek tedy bude výuka dle pátečního rozvrhu, provoz družiny bude zkrácen do 15 hodin. V tento den se nebudou konat kroužky a školní autobus pojede jako v pátek – ve 13,35.

Letos poprvé se do soutěže o bobříka informatického myšlení zapojila i naše základní škola, a to hned ve dvou kategoriích. Čtvrťáci si vyzkoušeli vyřešit záludnosti v kategorii Mini a naši nejstarší žáci – páťáci se pustili do úloh v kategorii Benjamin. Tato soutěž probíhá již 16. rokem, je to předmětová soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy a že informatika není totéž co ovládání počítače.
Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 3. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Všichni naši žáci si vedli skvěle a zaslouží si velikou gratulaci. Mezi čtvrťáky nejvíce bodů získali žáci Vája, Sam, Max a Eliška. Z páťáků zabodovali Vojta, Adélka a Damian. Pro všechny to byla skvělá zkušenost, kterou si příští rok určitě zopakujeme.

Vás už ale jistě zajímá, jak tento týden prožily jednotlivé třídy. Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
Prvňáčci tento týden v českém jazyce procvičovali písmenka, která jsme se už naučili, a to zejména písmenka T a M. Navzájem jsme se ve dvojicích zkoušeli ze čtení. V matematice počítáme příklady se sčítáním, naučili jsme se nový zápis v krokování a opakovali jsme si prostředí vláčků. V pondělí jsme měli další hodinu rugby, kde jsme si užili spoustu zábavy a ve středu jsme na plavání zkoušeli „kraulové ruce“. V hodině Člověk a svět jsme si vysvětlili, co znamená „být příbuzný“ a popsali si různé členy rodiny. Spolužáci z páté třídy pro nás připravili odpolední aktivitu, kde jsme se dozvěděli, kdo to byl svatý Martin a jak jeho svátek můžeme slavit.
Za tým první třídy,
Bára a Hedvika
Another week has flown by in Class 1! This week we worked hard on our Family Project. We completed our family book showcasing the family members that live with us and our extended family. We discussed where families live and what they like to do together. Next week we look forward to sharing everything about our families to one another. We also practised our speaking this week and got in lots of practise using he’s got and she’s got in our alien drawing game. On Friday our mascots left us for another adventurous weekend with one of our classmates. We can’t wait to hear all about it on Monday.

2. třída
Připoutejte se, protože tento týden byl jako jízda na horské dráze v zábavním parku “Druhá třída“! Naše mozky sčítaly a odčítaly do sta rychleji než počítače v NASA, a násobilka 2 a 3 se stala naším novým hitovým singlem, který si šeptáme i ve spánku.
Ve světě slov jsme se cítili jako na karnevalu, kde slova nadřazená, podřazená a souřadná byla kolotočem, který nám trošku zamotal hlavu.
Rodokmeny jsme budovali jako skuteční detektivové minulosti. Kdo by mohl odolat tomu vytvářet příběhy o tom, jak žila třeba vaše praprababička?
A když už jsme měli dost čísel a slovíček, přesunuli jsme naši akademickou arénu na ragbyové hřiště, tedy do školní haly!
Takže, když uvidíte šmouhy na našich kolenech, nejsou to stopy od tužky, ale důkazy odvahy, že jsme šampioni – jak v řešení rovnic, tak v driblování míče po hřišti v hale.
Prima dny přeji Vaši druháci
Class 2 had another busy week. We worked hard on our short I sounds and are becoming great sound detectives in our sound matching activities. We practised our reading and even decoded some secret messages this week. Can you figure out this message? Arrow Down with solid fill  Diamond Suit with solid fill Add with solid fill Add with solid fill   
Ask a 2nd grader and you will find out! We are also becoming expert speakers using our prepositions of place. These skills really shined during our memory game where we had to remember the location of our Incredible English friends in their tree house.  Lots of fun was had this week and we can’t wait to see what next week will bring.
This week in English, Student continued to learn about Family and Generations. We had an inquiry-based lesson in which students spoke with a partner about their at-home family makeup. We shared information about siblings and grandparents, etc. Students then worked on creating more sentences about their Family Unit and combining it with an art activity in order to use creativity to expand upon their knowledge and increase their vocabulary of family.

3. třída
Začátek týdne byl u třeťáků doslova výletem za poznáním. Spolužák Ondra připravil poutavou prezentaci o ostrově Tenerife, kde pobýval několik týdnů, a představil nám jeho krásy a zajímavosti. S dobrou náladou a plni dojmů jsme se vrhli do učení. Procvičovali a upevňovali jsme znalosti o vyjmenovaných slovech po B, L a F, zkoumali jejich významy a upozornili na výjimky, ve kterých se často chybuje. Ani slovní druhy nezůstaly stranou. S jistotou určujeme rody podstatných jmen, rozvíjíme je o přídavná jména a vše doplňujeme vhodným slovesem. A víme, jak pomocí spojky vytvořit souvětí z vět jednoduchých. V matematice opakujeme velkou násobilku a jsme již zběhlí v písemném sčítání trojciferných čísel. Nově se učíme písemnému odčítání a vedeme si skvěle. Ani v rýsování jsme nezaháleli. Dokážeme již sestrojit kružnici a z ní vytvořit krásnou mandalu. To vše je završeno přípravou na školní Assembly k výročí 17. listopadu, kterou tentokráte povede naše třída. A tak zpíváme Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové, kreslíme dobové plakáty, učíme se texty a vytváříme scénář. Moc se na to těšíme, tak nám držte palce!
Vaši třeťáci
With a return to their regular schedule, the class was busy this week. They continued to practice describing people and their clothing while working in their Incredible English books. Additionally, in preparation for their assembly performance this month, the class learned about Václav Havel’s early life and his contributions to the Velvet Revolution.

4. třída
U čtvrťáků jsme si tento týden nenaplánovali žádnou zásadní akci, a tak jsme v poklidu navázali na učivo z předchozích týdnů. A jelikož jsme ukončili první čtvrtrok ve čtvrtém ročníku, v opakovacích testících jsme si vyzkoušeli, co jsme si zapamatovali za uplynulé měsíce. Došlo i na staronové učivo – v hodinách českého jazyka jsme hledali podmět a přísudek neboli základní skladební dvojici, určovali jsme slovní druhy a také mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen. V matematice jsme se zaměřili na rovnice a řešili jsme je v různých matematických prostředích – pomocí vláčků, zvířátek dědy Lesoně, vah, hadů a také prostřednictvím hledání myšleného čísla. Učili jsme se i vyjádřit neznámou x a vypočítat rovnici klasickým způsobem. Ve čtvrtek jsme se pod vedením Saši D. vydali do gymnaziální učebny Turing, kde si děti plnily Bobříka informatiky. V hodinách Člověk a svět jsme se zaměřili na Přemyslovce a dostali jsme se až k prvním historicky doloženým osobnostem tohoto rodu, kterými byli kníže Bořivoj a jeho manželka Ludmila. Už brzy pro Vás natočíme zprávičky, které se zaměří právě na pověsti a na období 9. a 10. století, kdy se formovalo české knížectví. Přejeme všem krásný svatomartinský víkend a dobrou chuť při konzumaci husí pečínky a (dospělým) i svatomartinského vínečka. Saša, Standa a čtvrťáci!
This week we started our monthly project on the Declaration of Human Rights. As a class we learned about the meaning of human rights and how this document helps protects us in the world today. In small groups we began working on a multi-media human rights web displaying how each of these rights helps us in different parts of our lives. It has been an eye-opening experiences seeing how a document such as this has a huge impact on our lives! During English we reviewed for our upcoming unit quiz with some fun English games. We are sure that the test will be easy-peasy!

5. třída
Ani chladnější počasí či podzimní virózky nás neodradí od společných aktivit venku i uvnitř OG. V pondělí jsme si shrnuli nejdůležitější informace o tom, jak se žilo v 18. století na vesnici a od manufaktury se pomalu dostáváme k páře, motorům a jiným strojům. Rozdělili jsme si vynálezy, které ovlivnily náš život na přelomu století 18. a 19. a těšíme se na referáty, které si páťáci pro své spolužáky připraví. Zvládli jsme si procvičit slovní druhy a mluvnické kategorie podstatných jmen a napsat měsíční pidiopáčko. Ve středu jsme vyrazili na expedici BIX do Albertových skal a náramně si to užili. Čtvrteční dopoledne patřilo Bobříkovi informatiky a odpoledne jsme si připomněli spolu s prvňáky legendu o sv. Martinovi. Teď už jen netrpělivě čekáme na to, jestli přijede v sobotu na bílém koni!
Prima víkend přejí průvodci světem, Saša a Pavel????
This week in English, we continued to learn about Principles of Democracy and Rights and Responsibilities. Students discussed how these principles change from country to country and if there's similarities between Rights in different First World Nations. Furthermore, we began writing our Rough Draft for our first Narrative Story. Students focused on crafting a clear beginning with information about setting, character, and problem. We used several word mats so students could refer to adjectives and adverbs and improve upon their descriptive writing. Next week, we'll learn about peer-to-peer editing and showing, not telling. Moreover, we had a lovely 10 kilometer hike in Central Bohemia. Children learned a lot about foraging for edible plants, best practices when hiking in National Reserves, and how to "leave no trace" and general respect when enjoying nature.

Začátek listopadu nám již nabídl snad všechny podoby podzimu, ale to nám v družině nevadí.  My nezahálíme a vyrábíme stále krásné výrobky z přírodnin, pracujeme na týdenním projektu Moje rodina a začínáme připravovat sněhové vločky na výzdobu naší školy. V neposlední řadě se snažíme za každého počasí chodit ven, neboť pohyb na vzduchu je pro nás důležitý.
Přejeme Vám krásné podzimní dny a za celý tým družiny vás srdečně zdraví Ilona.

Milí rodiče, přijměte opět pozvání na kavárnu pro rodiče, která se bude konat ve středu 22. listopadu od 17ti hodin – tentokrát na téma „Informatika“. Kavárnu pro Vás připravuje Alexandra Děžinská, a proto Vás opět prosíme o potvrzení účasti na její email (dezinska@opengate.cz) do 20. listopadu. Děkujeme.

Přejeme všem krásný víkend a pevné zdraví!
Vaše základka