Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší – Vaší školy,

máme za sebou první týden druhého pololetí školního roku 2023/2024 a s pátkem přichází i pravidelný dopis ze základní školy OG. Ačkoliv jsme byli v oslabení, neboť naši páťáci strávili celý týden na lyžařském výcviku, na atmosféře to nebylo znát. Ve všech třídách se opět usilovně pracovalo, zpívalo, diskutovalo, tvořilo.

Dospěláci si jako odměnu za pololetní vysvědčení pro děti přichystali překvapení v podobě návštěvy říčanského zimního stadionu. Všechny děti (kromě našich lyžníků z Krkonoš) si v úterý nabalily brusle, teplé ponožky, čepice, hokejky, puky a další potřebné náležitosti a zaplnily kluziště, kde se oddávaly radovánkám na ledu. Byly zde k vidění opravdu zajímavé sportovní výkony – v krasobruslení například dvojitý odpíchnutý Filip, trojitý Čulibrk i několikanásobný Vozembouch. Nechybělo ani hokejové utkání Winter Classic mezi týmy OG Daddies a OG Teachas, které skončilo drtivým vítězstvím Daddies. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za obětavou pomoc na ledě i v šatnách. Věříme, že se opět brzy sejdeme na další společné sportovní akci.

V Open Gate se nezaměřujeme jen na akademickou stránku našich žáků, ale rozvíjíme i jejich sportovního ducha a umělecký potenciál. I letos u nás probíhá recitační soutěž, kterou má pod taktovkou Nela Josefová. Máme za sebou třídní kola a těšíme se na školní kolo, které proběhne ve čtvrtek 15. února v divadle OG. Recitační soutěží to nekončí, vyhledáváme a zapojujeme se do aktivit a soutěží z různých oblastí tak, aby měli příležitost zapojit se všichni naši žáci a zažívali své první úspěchy a možná i zklamání, která k tomu občas patří. V blízké době nás čeká například oblíbená soutěž v „hláskování“ Spelling Bee, florbalový přebor nebo plavecká soutěž. V březnu se zúčastníme dalšího ročníku Matematického klokana a bude toho rozhodně ještě víc. V duchu hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ posouváme hranice našich možností zase o kousek výš.

Pojďme se podívat, kam došli naši žáci a jejich průvodci tento týden v jednotlivých třídách:

1. třída
Prvňáci zažili další týden plný vzrušujících událostí. V matematice nás bavilo stavět stavby z krychlí a zapisovat jejich plány, krokovat i řešit úlohy v prostředí dětského hřiště. Mozečky i prstíky jsme si procvičili Metodou dobrého startu. Sportovní nadšení projevili naši prvňáčci v bazénu a zejména na kluzišti, kde jsme, za vydatné pomoci rodičů, oslavili vysvědčení. V dílně čtení jsme si sami přečetli pohádku a udělali zápis do sešitu. Potěšilo nás, že jsme ve čtvrtek překonali trému a zúčastnili se recitační soutěže. Jsme na sebe velmi hrdí!
Za tým první třídy Bára a Hedvika
This week in 1st grade, we had a wonderful time reviewing colors and shapes, and we completed our second letter sound book. Additionally, we began practicing writing in English, which was a new and exciting experience for us. We also spent time perfecting our song for the upcoming assembly, and we are very proud of our hard work. As we look ahead to next week, we are eager and excited to continue our learning journey.

2. třída
Týden byl pro naše druháky plný zábavy. Měli jsme skvělé odpoledne na bruslích, kde si děti užily spoustu legrace a zlepšily si bruslení. Ve škole jsme se zaměřili na češtinu a matematiku. Zopakovali jsme si, jak poznat tvrdé a měkké souhlásky a procvičovali jsme násobilku. Děti byly velmi šikovné a učení je bavilo. Také jsme měli recitační soutěž. Všichni byli skvělí, a vybrali jsme si děti, které nás budou reprezentovat na školní soutěži. Jsme na ně moc pyšní.
Teď se všichni těšíme na víkend a odpočinek.
Těšíme se na další týden. Vaši druháci, Andrea a Beátka.Throughout this week, the 2nd graders delved deep into their reading skills within their reading groups, honing their ability to identify story elements. They also embarked on their "Then and Now" projects, uncovering the stark differences in how movies are watched, music is listened to, phone calls are made, and pictures are taken compared to their grandparents' era. Additionally, the students actively prepared for the upcoming English assembly and dedicated time to practicing their spelling. It was a bustling and productive week, and now we eagerly anticipate a well-deserved rest over the weekend.

3. třída
V druhém únorovém týdnu jsme toho stihli opravdu hodně. Nechyběla pilná práce ani zábava. Pondělní odpoledne bylo věnované novému tématu – živá a neživá příroda. Založili jsme si čtenářské deníky, do kterých budeme v následujícím období pracovat. Povídka Ticho od Daniela Heviera nám otevřela pisatelskou dílnu, kde jsme vymýšleli pokoje plné ticha. V každém pokoji bylo jiné ticho, které máme rádi. Ticho mořského vánku, ticho před bouří, ticho při testu, ticho po hádce… Povedla se nám skvělá tvorba plná fantazie, nápadů a vtipu. Pravidelně trénujeme odůvodňování pravopisných jevů, čtení a matematické početní operace.  Ve středu jsme si i my byli zabruslit v Říčanech. Třídní recitační soutěž proběhla ve čtvrtek. Všichni soutěžící recitovali s velkým nasazením, i když pro některé bylo obtížné překonat nervozitu a neúspěch. Ale zvládli jsme to. Přejeme všem klidný víkend. Vaši třeťáci.
On Monday, the students were able to present their body systems’ projects to their classmates. The students did a great job speaking in English in front of their peers. On Tuesday, the class celebrated the end of the 1st term with a trip to the ice skating rink in Řičany. On Wednesday, the class was placed into new groups and began working on their project for this month, which focuses on the history and legends of castles in Bohemia. Additionally, they wrapped up the fictional text unit in their reading lesson.

4. třída
Jak již bylo uvedeno výše, i čtvrťáci v úterý spálili mnoho kalorií při krasobruslení a jiných sportovních aktivitách na ledě. Kromě toho jsme měli tento týden na programu hlavně nové učivo. Od podstatných vzorů rodu středního a psaní koncovek jsme se plynule přesunuli na vzory podstatných jmen rodu ženského. V matematice jsme se hodně zaměřili na geometrii, konkrétně rýsování mnohoúhelníků, a to jak ve čtvercové mříži, tak mimo ni a počítali jsme obvody a obsahy pomocí metody rámování.  Společně jsme si také odprezentovali plakáty o Karlu IV. a vytvořili si další stránku do společné knihy. Myslím si, že o Karlu IV. jsme se toho dozvěděli opravdu hodně. Konečně nám také vykrystalizovala sestava recitátorů, která nás bude reprezentovat na školní recitační soutěži. V pohotovosti už jsou čtyři soutěžící i dva náhradníci, kteří v případě potřeby zaskočí. Už se moc těšíme a přejeme všem krásný víkend!

5. třída
Páťáci se hned v pondělí ráno přesunuli na strmé svahy Krkonoš. Užili si týden plný radovánek ve sněhu i nemálo učení. Tradičně se vydali i na celodenní lyžařský výlet spojený s obědem na Lyžařské boudě. Večery jsme trávili seznamováním, hraním deskových her, rozborem problematických úloh, tancem a tvorbou autorských pohádek, kdy námětem byla pohádka O Červené karkulce. Seznámili jsme se i se základy animace, kterou jsme si vyzkoušeli v praxi. Vzniklo hned několik krátkých filmů, v nichž se v hlavní roli objevily boty, plyšáci či pomeranče.
Týden utekl jako voda (a že jí tentokrát po svazích, silnicích i v korytech teklo obří množství) a teď už se těšíme zpět do lavic.
Příjemný víkend přejí i Vaši páťáci.

Vážení rodiče, věříme, že pololetní vysvědčení, které si Vaše děti přinesly domů, bylo nejen důvodem k radosti, ale také Vám dalo zpětnou vazbu o silných i slabých stránkách Vašich ratolestí. Vykročme tedy pravou nohou do další etapy vzdělávání a otvírejme brány společně. Těšíme se na naše společné setkání již v pondělí 12. února na třídních schůzkách od 17ti hodin v kmenových třídách dětí.


Vaše základka