​Speed-dating v oddělení moderních jazyků

Všichni máme alespoň jednoho svobodného kamaráda nebo kamarádku, kterým přejeme, aby si našli svoji drahou polovičku. V dnešním náročném světě je čím dál těžší najít si lásku svého života. Někteří kreativní podnikatelé se snaží tento problém vyřešit, a tak vynalezli mnoho seznamovacích alternativ. V řádkové inzerci se dnes partneři hledají už jen výjimečně, osamělé duše momentálně využívají například aplikaci Tinder či způsob seznámení, který jsme donedávna znali jen z filmů - speed-dating.

Stejně těžké jako najít si celoživotního partnera může být i vybírání si druhého cizího jazyka, který se učí od tercie. Tento jazyk bude přítelem každého studenta minimálně po dobu šesti let (sedmý rok vztahu je prý krizový…), a kdo ví, možná se stane jeho vášní na celý život. Proto by se rozhodování mezi němčinou, francouzštinou a španělštinou nemělo brát na lehkou váhu. S tímto záměrem jsme v naší sekci moderních jazyků vymysleli aktivitu, kterou jsme nazvali "Speed-dating jazyků".

Tohoto skromného projektu se ujali septimáni. V rámci svého studia mezinárodní maturity IB prozkoumávají nejdůležitější fakta o jazyce, který studují již od tercie. Tyto informace zahrnují například celkový počet mluvčích v německy, francouzsky a španělsky mluvících zemích; jejich politickou, ekonomickou a sociální důležitost v minulosti a v současném světě; data o jejich užitečnosti ve světovém i lokálním, tedy středoevropském kontextu.

V plánu je, že se v červnu v divadle shromáždí studenti sekund a septimy. V prostoru divadla budou rozestavěny stolky, za nimiž budou sedět septimáni, a pak už bude vše probíhat jako při speed-datingu. Septimáni odprezentují důležité informace, sekundáni budou pozorně poslouchat, klást různé otázky a následně se budou každé 4 minuty přesouvat na další stanoviště. Kromě objektivních dat mohou starší studenti přesvědčit sekundány o zajímavosti a užitečnosti jednotlivých jazyků díky svým osobním zážitkům a vlastním názorům. Na závěr této aktivity by měli být studenti sekundy schopni zmínit informace, jež je nejvíce zaujaly. Poté na seznamu zaškrtnout jazyk, který si ke studiu vybrali. Výběr samozřejmě ještě není definitivní, i potencionálního partnera si musíte nejdřív „oťukat“…

My v oddělení moderních jazyků doufáme, že tímto způsobem pomůžeme sekundánům se správně rozhodnout. Kdo ví, možná se jazyk, který se začnou v září učit, stane jejich životní láskou.

Milena Caba