​Studentské volby 2017

Nejprve si dovolím citovat z webu Jednoho světa na školách (https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby):

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 40–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost.

Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány, ani přehlíženy.

S tímto prohlášením nelze než souhlasit. A protože u nás nemáme výchovu k občanství za prázdný pojem, s Člověkem v tísni, který Jeden svět na školách provozuje, již dlouho spolupracujeme. V Open Gate jsme již organizovali jak parlamentní, tak prezidentské studentské volby, tudíž jsme v letošním projektu Studentských parlamentních voleb prostě nemohli chybět.

Voleb se mohou účastnit všichni studenti nad 15 let, kterých máme 115. Výsledky se budou centrálně vyhodnocovat společností Millward Brown a my vás s nimi seznámíme na našich stránkách. Věříme, že studenti přistoupí k volbám zodpovědně. Těšme se tedy na výsledky.

Michal Kašpar