Tercie A v Prachovských skalách

Fotografie z výletu tercie A do oblasti Prachovských skal.

Michaela Mikesková