V Prostějově, Ostravě a Zlíně si mohou děti vyzkoušet příjímací zkoušky „nanečisto“

Gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy poskytuje nejvyšší úroveň vzdělání pro děti, které mají předpoklady pro dosažení výborných studijních výsledků. Díky „zkouškám nanečisto“ si mohou v Prostějově, Ostravě a Zlíně děti vyzkoušet přijímací řízení na soukromé gymnázium, kde polovina dětí studuje díky stipendiím. Pokud v testech uspějí, tak při klasických přijímacích zkouškách je čeká už pouze pohovor. Gymnázium Open Gate nabízí ubytování na studentských kolejích a umožňuje tak studium dětem ze všech regionů.

Osmileté gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy se stalo v roce 2005 prvním gymnáziem kolejního typu v České republice. Kromě české maturity připravují zkušení pedagogové na tomto gymnáziu studenty na takzvanou mezinárodní maturitu IB. Podle výsledků v mezinárodních maturitách patří studenti Open Gate k nejlepším nejen v ČR, ale dokonce i v celosvětovém srovnání. Mezinárodní maturita IB otevírá studentům každoročně dveře ke studiím na prestižních zahraničních univerzitách, jako jsou University of Oxford nebo University of Cambridge.

Díky systému stipendií je studium otevřené všem dětem, které mají motivaci a jsou studijně nadané. Prostřednictvím sociálních stipendií podporuje Nadace The Kellner Family Foundation přibližně polovinu ze všech studentů gymnázia Open Gate. V roce 2013 stipendium získalo celkem 119 studentů a celková suma stipendií dosáhla 42 milionů Kč.

„Mezi stipendisty se zařadila studentka z Klokánku i devět studentů z dětských domovů. 51 stipendistů pak pochází z neúplných rodin, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat,“ uvádí Peter Nitsche, ředitel gymnázia Open Gate.

Zkoušky nanečisto jsou určeny pro žáky pátých tříd. Ti si budou moci vyzkoušet IQ test a test studijních předpokladů. Pokud v testech uspějí, bude je už při klasických přijímacích zkouškách čekat jen pohovor.

Zkoušky nanečisto se uskuteční v Prostějově, Ostravě a Zlíně ve druhé polovině listopadu:

  • PROSTĚJOV – 20. listopadu 2014 od 10:00 hodin; ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79, Prostějov
  • OSTRAVA – 25. listopadu 2014 od 10:00 hodin; Gymnázium Hladnov, Hladnovská 35, Ostrava – Slezská Ostrava
  • ZLÍN – 26. listopadu 2014 od 10:00 hodin; ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, Zlín – Malenovice

Gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy lze přirovnat nejsnáze ke klasické britské škole kolejního typu. Děti a studenti sem nedocházejí jen na několik hodin učení v učebnách denně. Tráví zde volný čas během mimoškolních aktivit, rozvíjejí své schopnosti, učí se pracovat a hledat týmová řešení.

„Zapojením do mnoha mimoškolních činností se studenti dostávají do prostředí a situací, jež rozvíjejí nejen jejich intelektuální, ale také emocionální část osobnosti. Poznání, že ne všichni mají stejné možnosti a totéž štěstí, je jednak motivuje k dalšímu usilovnému studiu, ale dává jim také možnost pochopit odlišná prostředí a různé pohledy na svět,“ dodává Peter Nitsche.

Moderně vybavený areál Open Gate poskytuje studentům nejen moderní učebny a ubytování, ale také venkovní i vnitřní sportoviště, dětská hřiště, krytý bazén, knihovnu, divadlo a další věci nezbytné ke všestrannému rozvoji mladých studentů.