Vodní dům - exkurze 3.A a 3.B

Ve středu 3. 10. 2018 jely třídy tercie A a tercie B na exkurzi do návštěvnického střediska Vodního domu a podívat se na vodní nádrž Švihov, která zásobuje pitnou vodou hlavní město Praha. Doprovod nám dělali pan učitel Tomášek a paní učitelka Hladíková. Po příjezdu k Vodnímu domu Švihov jsme se rozdělili na třídy. Tercie A se šla podívat na vodní nádrž a tercie B šla do Vodního domu. Ve Vodním domě jsme se nejprve dozvěděli, jak byla postavena vodní nádrž Švihov, a také, že u Vodního domu roste rostlina Kuřička hadcová, která je endemitem na tomto území.

Potom jsme si šli prohlédnout samotný Vodní dům. Mohli jsme si např. nastudovat fakta o vodním mikrosvětě nebo také něco z historie vodní nádrže a Vodního domu. Také jsme se mohli podívat na expozici vodních mikroorganismů nebo třeba zkusit vytvořit mrak.

Potom se třídy prostřídaly a my jsme se šli podívat na vodní nádrž Švihov. Doprovázeni průvodcem jsme si prohlédli hráz a okolí a pak se vrátili autobusem do OG.

Mikuláš Bolcek, Michal Hrabal