Výsledky voleb do školské rady

Protokol o výsledku voleb členů školské rady

OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.

V souladu s Volebním řádem školské rady se dne 1. a 2. října 2023 uskutečnily doplňující volby členů školské rady OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, zletilí žáci školy a pedagogové.

Do Školské rady jako zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy s mandátem od 3. října 2023 byla zvolena:

Ing. Pavla Šaterová

Do Školské rady jako zástupce členů pedagogického sboru s mandátem od     3. října 2023 byli zvoleni:

Mgr. Luděk Michalik

Mgr. Marie Zicháčková

Stávající členové: JUDr. Peter Andris, Bc. Markéta Kalců, Ing. Marina Andrlíková

V Babicích, dne 3. října 2023

……………………………………..

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy