Balogová Natália Marta

učitelka matematiky, přírodních věd a IB ESS

E-mail: balogova@opengate.cz
Telefon: +420 607 279 416

Marta Natália se vždycky zajímala o práci s mladými lidmi, zejména o péči o studenty se SEN a o podporu dětí z různých sociálních vrstev. Vystudovala střední školu se specializací na matematiku a pokračovala v rozvoji svého zájmu o matematiku a přírodní vědy na Přírodovědecké Fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Získala také vyšší hudební vzdělání, konkrétně v oboru hry na klavír. Po absolvování státní závěrečné zkoušky   a rigorózní zkoušky ve své specializaci, pokračovala ve studiu psychologické a preventivní práce s mládeží ve školství, v oblasti prevence patologických jevů ve školství a také v oblasti zdravého životního stylu. Je koordinátorkou OG sítě na podporu talentu a nadání. Neustále rozšiřuje své vzdělání, například o certifikát CLIL (Content and Language Integrated Learning) zaměřený na metodiku implementace cizích jazyků do výuky, certifikáty v oblasti environmentálních věd (např. Science of Climate and Climate Change) a také IB.

Vzdělání

1978-1983 | Přírodovědecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, státní závěrečná zkouška v oboru Vyučování matematiky a biologie

1985 | Přírodovědecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, státní rigorózná zkouška v oboru Teorie vyučování přírodních věd

Další průběžné vzdělávání v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů ve školství.

Praxe

Po ukončení vysokoškolského studia vyučovala matematiku a přírodní vědy v hokejových třídách HC Košice a působila zde také jako zástupkyně ředitele. Poté pracovala na Bilingvním gymnáziu J. A. Komenského, kde vyučovala její hlavní předměty, předsedala školské radě a působila jako koordinátorka prevence a výchovná poradkyně. V Open Gate nejprve pracovala jako vychovatelka na kolejích a zaměřovala se hlavně na podporu studentů v oblasti studia matematiky a přírodních věd. V současné době je vedoucí oddělení přírodních věd, koordinátorka OG sítě na podporu talentu a nadání, třídní učitelka, učitelka IB ESS a IB Math SL AI.

Koníčky

Marta Natália miluje přírodu, nové znalosti, umění a je také fotografkou. Práce s dětmi a mládeží patří k jejím koníčkům.