Natália Marta Balogová

vedoucí oddělení Science, učitelka matematiky, přírodních věd, a IB ESS

E-mail: balogova@opengate.cz
Telefon: +420 607 279 416

Marta Natália projevovala zájem o přírodní vědy a hlavně matematiku již od dětství. Gymnázium absolvovala ve třídě se zaměřením na matematiku, následně pokračovala v rozvíjení svých zájmů o přírodní vědy a současně získala i vyšší hudební vzdělání v oboru klavír. Po ukončení studií státní rigorózní zkouškou pokračovala ve studiu v oblasti pedagogické psychologie a preventivní práce s mládeží, ale i v oblasti zdravého životního stylu.

Praxi si rozšířila zkušenostmi v práci s mládeží studující a současně působící ve vrcholovém sportu, se zaměřením na lední hokej. Stále si rozšiřuje své vzdělání, kupř. certifikátem v oblasti metodiky CLIL - Content and Language Integrated Learning i dalšími certifikáty v oblasti environmentalistiky (například Science of Climate and Climate Change) i vzděláváním pro IB v oboru Environmental Systems and Societies.

Vzdělání

1985, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, státní rigorózní zkouška v oboru Didaktika přírodovědy

1978 – 1983, Prírodovedecká Fakulta UniverzityPavla Jozefa Šafárika v Košicích, obor Učitelství předmětů matematika a biologie

Další kontinuální vzdělávání v oboru protidrogové prevence a prevence před sociálně- patologickými jevy ve školství.

Praxe

Po ukončení vysokoškolských studií vyučovala matematiku a přírodní vědy nejdříve ve třídách se zaměřením na lední hokej při HC Košice, kde působila i jako zástupkyně ředitele školy, následně na bilingválním gymnáziu J. A Komenského, kde působila jako učitelka svých aprobačních předmětů, předsedkyně školní rady a výchovná poradkyně. Na gymnáziu Open Gate nejdříve působila na dívčích kolejích jako vychovatelka, doučující tutorka a pomáhala rozvíjet dovednosti z  matematiky a všech přírodních věd. Nyní je vedoucí oddělení přírodních věd, třídní učitelka a učitelka IB ESS.

Koníčky

Marta Natália miluje přírodu, nové poznání, výtvarné umění, věnuje se fotografování. Mezi její koníčky patří práce s mladými lidmi a dětmi.