Gnad Tomáš

denní vychovatel

E-mail: gnad@opengate.cz
Telefon: +420 702 190 255

Vzdělání

1978-1980 | nástavbové studium na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze

1981-1986 | Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze – obor učitelství tělesné výchovy a branné výchovy

1987 | splnění rigorózní zkoušky na UK FTVS a obhájení titulu doktor pedagogických věd

Praxe

Po absolvování vysoké školy působil jeden rok na základní škole v Praze jako učitel tělesné výchovy, poté absolvoval základní vojenskou službu na Dukle Liberec v roli asistenta trenéra v běhu na lyžích. Následně nastoupil na pozici odborného asistenta na katedře sportů v přírodě na FTVS UK v Praze na oddělení lyžování, kde vychovával kromě budoucích učitelů tělesné výchovy i budoucí trenéry v běhu na lyžích a instruktory lyžování a snowboardingu. Organizoval školení trenérů, instruktorů lyžování a snowboardingu v rámci studia celoživotního vzdělávání pro veřejnost. Zároveň vedl lyžařský klub při FTVS a byl členem výkonného výboru lyžařské organizace Interski České republiky. V letech 2011 až 2015 byl šéfredaktorem sportovního časopisu Nordic Mag. Je nositelem kvalifikací Diplomovaný učitel lyžování, Cvičitel snowboardingu a Trenér běhu na lyžích. Jeho celoživotní zaměření je především na vzdělávání a výchova v přírodě prostřednictvím outdoorových sportů.    

Koníčky

Mezi jeho koníčky patří především aktivity spojené se sportem a cestováním. Aktivně závodil v atletice, triatlonu a běhu na lyžích, zájmově se věnuje lyžování, snowboardingu, cyklistice, jízdě na in linech turistice a vysokohorské turistice. Rád využívá aktivní dovolené spojené s cestováním a poznáváním.