Píryová Andrea

učitelka na ZŠ

E-mail: piryova@opengate.cz
Telefon: +420 602 825 802

Andrea se chtěla věnovat učitelství již od dětství. Vystudovala gymnázium a následně Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Konstatína Filozofa v Nitře. V průběhu studií pracovala jako asistent pedagoga, později i jako vedoucí na dětských táborech a v dětských koutcích.

Vzdělání

2020 – Matematika dle prof. Hejného – prohlubující kurzy k rozvoji odborné kvalifikace

1996 – Univerzita Konstantína Filozofa Nitra – učitelství 1. stupně základní školy

Praxe

Po ukončení vysoké školy získala první zkušenosti na základní škole v Nitře. Do Prahy přesídlila krátce po dokončení studia. Přestože z cesty průvodce vzděláním odbočila do obchodní sféry, její touha věnovat se učitelství zvítězila. Své bohaté zkušenosti s českým jazykem nejednou zúročila při přípravě dětí na celostátní soutěže, ve kterých byly více než úspěšné. V Open Gate působí od roku 2019.

Koníčky

Andrea ráda tráví volný čas s rodinou. Společně se věnují sportu, cestování, ráda zhlédne dobrý film a odreaguje se u čtení knih.