Tomášek Jan

vedoucí oddělení humanitních a společenských věd, učitel dějepisu, zeměpisu, IB History a latiny

E-mail: tomasek@opengate.cz
Telefon: +420 602 825 791

Honza pochází z Mostu, odkud po maturitě odešel do Prahy studovat historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. K učitelské profesi se dostal oklikou přes akademické prostředí. Pedagogické vzdělání dokončil v rámci programu celoživotního vzdělávání. Během svého studia absolvoval dva studijní pobyty na univerzitách v Lipsku a Berlíně.

Vzdělání

2021 | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin, obor Nejstarší české dějiny (doktorandský program, specializace rané slovanské kultury v Polabí)

2012 a 2014 | roční studijní pobyty na Universität Leipzig – Alma Mater Lipsiensis a Freie Universität Berlin – Friedrich-Meinecke-Institut

2012 – 2014 | Kurz celoživotního vzdělávání – Učitelství pro střední školy

2008–2013| Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra archivnictví a PVH, obory Historie a archivnictví a PVH (bakalářské a magisterské studium)

Praxe

Pedagogické činnosti se Jan věnuje od roku 2013, kdy získal zkušenosti s výukou na základní, střední i střední odborné škole. Na Open Gate nastoupil v roce 2016, kde po dvou letech začal vyučovat IB History. Na Open Gate rovněž pro žáky organizuje kroužek latiny.

Koníčky

Ve volném čase se rád věnuje četbě, modelařině, dále pak latině a samozřejmě historii a zase jen historii. V poslední době většinu času tráví přemýšlením, jak být svému synkovi dobrým vzorem a bude rád, až na to přijde... pokud vůbec.