Jan Tomášek

učitel dějepisu, zeměpisu, IB History, základů společenských věd a latiny

E-mail: tomasek@opengate.cz
Telefon:

Honza pochází z Mostu, odkud po maturitě odešel do Prahy studovat historii, archivnictví a PVH na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. K učitelské profesi se dostal oklikou přes akademické prostředí. Pedagogické vzdělání dokončil v rámci programu celoživotního vzdělávání. Během svého studia absolvoval dva studijní pobyty na univerzitách v Lipsku a Berlíně. Kromě pedagogické činnosti se věnuje studiu historie a popularizaci kultury a jazyka Lužických Srbů. Zabývá se rovněž recenzní činností se specializací na české a německé středověké odborné publikace pro periodikum Mediaevalia Historica Bohemica a Česko-lužický věstník.

Vzdělání

2013 – současnost, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin, obor Nejstarší české dějiny (doktorandský program, specializace rané slovanské kultury v Polabí)

2012 a 2014, roční studijní pobyty na Universität Leipzig – Alma Mater Lipsiensis a Freie Universität Berlin – Friedrich-Meinecke-Institut

2012 – 2014, Kurz celoživotního vzdělávání - Učitelství pro střední školy

2008–2013, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra archivnictví a PVH, obory Historie a archivnictví a PVH (bakalářské a magisterské studium)

Praxe

Pedagogické činnosti se Jan věnuje od roku 2013, kdy získal zkušenosti s výukou na základní, střední i střední odborné škole. Na Open Gate nastoupil v roce 2016, kde po dvou letech začal vyučovat IB History. V roce 2017 absolvoval cerfifikovaný kurz IB DP v Dubaji. Na Open Gate rovněž pro žáky organizuje kroužek latiny.

Koníčky

Honza nikdy nenavštíví tolik míst, kolik by si přál. Touha po cestování a dobrodružství se u něj s věkem neustále zvětšuje. Součástí jeho cestovatelské výbavy jsou vždy nejméně dvě knihy (co kdyby cestou jednu náhodou dočetl). Knihy a komiksy jsou jeho láskou a útěchou v těžkých časech. Je velkým znalcem vědecko-fantastické literatury a kinematografie. Ve volném čase se rád věnuje modelařině, zejména pak historickým lodím od 18. do 20. století, dále pak latině a samozřejmě historii a zase jen historii. V poslední době většinu času tráví přemýšlením, jak být svému synkovi dobrým vzorem a bude rád, až na to přijde.