Sociální odpovědnost | Dobrovolnictví na Open Gate

Na Open Gate vedeme studenty k tomu, aby pomáhali ostatním.

Všichni studenti školy mají možnost podílet se na dobrovolnickém programu a pomáhat tam, kde je potřeba. Příkladem je péče o nemocné děti či starší lidi nebo návštěvy u nich doma či v domovech seniorů, ale také úklid v přírodě, udržování areálu školy a mnoho dalších obecně prospěšných činností. Jedinečnou výhodou všech takových aktivit je, že se studenti učí řešit složité sociální situace, osvojují si pocit zodpovědnosti za své životní prostředí a získávají tím nezbytný sociální intelekt. Tato vlastnost se v dospělosti velice cení, a navíc je základem množství profesí, v nichž se chtějí studenti v budoucnu etablovat.

V současné době spolupracujeme s následujícími institucemi a zařízeními:

Domov pro seniory Mukařov: S domovem spolupracujeme již od školního roku 2012/2013. Studenti připravují pro seniory pásmo čtenářských dílen. Každých čtrnáct dní dojíždí skupinka studentů do domova důchodců a předčítá seniorům z jejich oblíbených knížek.

Domov Pod Kavčí Skálou v Říčanech: Open Gate spolupracuje již několik let s domovem pro seniory v Říčanech. Nejdříve studenti se seniory hráli různé společenské hry, zpívali jim, malovali si s nimi. V posledních letech pro klienty domova připravili pásmo zvané Cestománie – studenti pomáhají seniorům alespoň virtuálně cestovat za hranice České republiky, a to pomocí vyprávění, fotek a vlastních zážitků. Takto mohli senioři navštívit Indii, Brazílii, Velkou Británii a mnoho dalších destinací.

Olivova dětská léčebna Říčany u Prahy (Olivovna): Již několik let dojíždí studenti Open Gate do ozdravovny Olivovna, kde pomáhají dětem s výukou cizích jazyků.

Základní škola a Mateřská škola Mukařov: Ve školním roce 2012/2013 jsme úspěšně zahájili spolupráci se školou a mateřinkou v sousední obci. V Mukařově studenti pomáhají během hodin anglického jazyka a učí děti běžná anglická slova.

Základní škola Stránčice: Od školního roku 2014/2015 jsme úspěšně zahájili spolupráci se školou v nedaleké obci, kde studenti pomáhají s výukou angličtiny v rámci anglického klubu.

Základní škola Mnichovice: Od školního roku 2014/2015 jsme zahájili spolupráci se školou v sousední obci, kde studenti pomáhají s výukou angličtiny v rámci klubu anglického jazyka.

Mateřská škola Kolovraty: Se školkou v Kolovratech spolupracujeme již dva roky. Zde studenti pomáhají nejen s výukou anglického jazyka, ale také si s dětmi hrají.

Mateřská škola Benice: Ve školním roce 2014/2015 jsme úspěšně zahájili spolupráci s mateřinkou v nedalekých Benicích, kde studenti pomáhají nejen s výukou anglického jazyka, ale rovněž s dětmi tráví čas během společné hry.

Babice: Studenti jsou si vědomi, jak nesmírně důležité je starat se o své okolí. Proto spolupracujeme s obecním úřadem v Babicích a pomáháme s úklidem odpadků či s pořádáním různých akcí (např. s organizováním běžeckých závodů) v obci. Od roku 2014 také spolupracujeme s místní mateřskou školkou.

Indie: Od roku 2012 jezdí skupinka studentů z Open Gate do Indie, kde v rámci partnerství se školou Dirubhai Ambani International School v indické Mumbai pomáhají s obnovou vesnic a tamní infrastruktury, ale i se vzděláváním – výukou různých dovedností jako je práce na PC, či s anglickým jazykem.

Banát:Od roku 2013 jezdí skupina septimánů do rumunského Banátu, aby se seznámili se životem české komunity v tomto zapadlém cípu Evropy. Hlavní základnou bývá obec Eibentál, ale studenti navštěvují i další české vesnice v Banátu. Studenti Open Gate různými formami pomáhají především místním dětem: s vybavením škol, dovozem počítačů nebo dětských kol.

Open Gate: Studenti pomáhají rovněž sami sobě navzájem, a to v rámci naší školy. Vypomáhají ve školní knihovně, doučují mladší studenty, pomáhají ve školní družině, pořádají různé akce – Valentýn, Vánoční večeře nebo Den dětí jsou již běžnou a neoddělitelnou součástí života studentů v Open Gate.

Světlušky: Již mnoho let se studenti Open Gate během měsíce září zapojují do národní sbírky pro pomoc nevidomým či lidem se sníženou zrakovou schopností; výjimkou nebude ani letošní školní rok.

Vánoční hvězda: Prvně se „vánoční hvězdy“ prodávaly v areálu školy o Vánocích 2013 a po velikém úspěchu se tato akce stala součástí adventního času v Open Gate. Vánoční hvězda je projekt organizovaný Sdružením Šance. Tato veřejná sbírka je zaměřena na získávání finančních prostředků, které jsou využity na humanizaci hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, na sociální pomoc rodinám malých pacientů a na rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě.