Dobrovolný den s poezií na našem gymnáziu

Přijměte výzvu a potěšte nejen své vyučující! Kdo trumfne kapelu Stromboli a překvapí pana Udatného zhudebněnými verši Christiana Morgensterna? Kdo potěší paní Cabu videoklipem k básním Juana Ramóna Jiméneze? Čeká snad pan Šrůta na originálně zpracovanou verzi Apollinairových Kaligramů?

Přestože v pondělí 16.11. je v kalendáři ředitelské volno, a na gymnáziu nebude probíhat výuka, rozhodli jsme se nabídnout na tento den studentům alternativní program.  Chápeme, že někdo chce mít day off a na školu ani nemyslet, ale na druhou stranu věříme, že máme takové studenty, kteří bonusovou odpočinkovou kreativní prací nepohrdnou. Ne nadarmo jsou v profilu studenta Open Gate uvedeny vlastnosti jako inovující, všestranně vzdělaný, organizovaný a samostatný.

Jelikož se 16. 11. 1810  narodil jeden z nejvýznamnějších českých básníků – Karel Hynek Mácha, rozhodli jsme se v Open Gate vyhlásit na pondělí Den s poezií. A jaký bud dobrovolný úkol pro naše studenty? Rozhodnou -li se ho přijmout, pak následující:

Vybrat si doma v knihovně (případně na internetu) 1 básnickou sbírku. Můžete si vybrat sbírku psanou česky, nebo dokonce anglicky či psanou vaším druhým cizím jazykem. Sbírku si přečíst a následně vypracovat úkol, který bude takříkajíc na úrovni. Úkol můžete zpracovat v jazyce, který studujete a ovládáte. Svoji práci pak pošlete svému učiteli, jenž vás daný jazyk vyučuje. Kvalitní práce poté bude ohodnocena bonusovými procenty, které se jistě nejen teď ve čtvrtletí v daném předmětu hodí. Tvůrce nejlepší práce bude mít možnost absolvovat kurz tvůrčího psaní s paní Pavlou Trnkovou. A z jakých výstupů můžete vybírat? Nabídka je opravdu pestrá (a skutečně nám stačí pouze jeden výstup za studenta):

  1. Vytvořit fotoalbum obsahující 10 a více fotografií, které budou doplněné verši z vybrané básně/vybraných básní; fotografie reflektují náladu/atmosféru/děj básně.
  2. Natočit, sestříhat a třeba i hudbou podbarvit video z příjemného místa venku, kde recitujete 1 vybranou báseň (nemusíte zpaměti), pracujte s melodií a intonací hlasu, můžete se tematicky (dobově) obléknout.
  3. Natočit, sestříhat a vaší recitací podbarvit video z příjemného místa venku; vy na videu být nemusíte, stačí např. obraz krajiny, pracujte s melodií a intonací hlasu.
  4. Vytvořit audio nahrávku vámi zhudebněné vybrané básně, zpívat můžete klidně s kamarádem/kamarádkou, případně i s rodiči nebo sourozenci.
  5. Natočit videoklip k básni, kde bude audio podkres samotnými verši.
  6. Napsat dialog mezi dvěma osobami z messengeru, které spolu budou komunikovat pomocí veršů ze 2 vybraných básní.
  7. Napsat vlastní báseň, která by se hodila do přečtené sbírky (tematicky, motivy, rýmem, rytmem nebo druhem verše apod., např. sonet).
  8. Vlastní originální nápad na kreativní zpracování.

Luděk Michalik