Dobrovolný den s poezií na našem gymnáziu

Přijměte výzvu a potěšte nejen své vyučující! Kdo trumfne kapelu Stromboli a překvapí pana Udatného zhudebněnými verši Christiana Morgensterna? Kdo potěší paní Cabu videoklipem k básním Juana Ramóna Jiméneze? Čeká snad pan Šrůta na originálně zpracovanou verzi Apollinairových Kaligramů?

Přestože v pondělí 16.11. je v kalendáři ředitelské volno, a na gymnáziu nebude probíhat výuka, rozhodli jsme se nabídnout na tento den studentům alternativní program.  Chápeme, že někdo chce mít day off a na školu ani nemyslet, ale na druhou stranu věříme, že máme takové studenty, kteří bonusovou odpočinkovou kreativní prací nepohrdnou. Ne nadarmo jsou v profilu studenta Open Gate uvedeny vlastnosti jako inovující, všestranně vzdělaný, organizovaný a samostatný.

Jelikož se 16. 11. 1810  narodil jeden z nejvýznamnějších českých básníků – Karel Hynek Mácha, rozhodli jsme se v Open Gate vyhlásit na pondělí Den s poezií. A jaký bud dobrovolný úkol pro naše studenty? Rozhodnou -li se ho přijmout, pak následující:

Vybrat si doma v knihovně (případně na internetu) 1 básnickou sbírku. Můžete si vybrat sbírku psanou česky, nebo dokonce anglicky či psanou vaším druhým cizím jazykem. Sbírku si přečíst a následně vypracovat úkol, který bude takříkajíc na úrovni. Úkol můžete zpracovat v jazyce, který studujete a ovládáte. Svoji práci pak pošlete svému učiteli, jenž vás daný jazyk vyučuje. Kvalitní práce poté bude ohodnocena bonusovými procenty, které se jistě nejen teď ve čtvrtletí v daném předmětu hodí. Tvůrce nejlepší práce bude mít možnost absolvovat kurz tvůrčího psaní s paní Pavlou Trnkovou. A z jakých výstupů můžete vybírat? Nabídka je opravdu pestrá (a skutečně nám stačí pouze jeden výstup za studenta):

  1. Vytvořit fotoalbum obsahující 10 a více fotografií, které budou doplněné verši z vybrané básně/vybraných básní; fotografie reflektují náladu/atmosféru/děj básně.
  2. Natočit, sestříhat a třeba i hudbou podbarvit video z příjemného místa venku, kde recitujete 1 vybranou báseň (nemusíte zpaměti), pracujte s melodií a intonací hlasu, můžete se tematicky (dobově) obléknout.
  3. Natočit, sestříhat a vaší recitací podbarvit video z příjemného místa venku; vy na videu být nemusíte, stačí např. obraz krajiny, pracujte s melodií a intonací hlasu.
  4. Vytvořit audio nahrávku vámi zhudebněné vybrané básně, zpívat můžete klidně s kamarádem/kamarádkou, případně i s rodiči nebo sourozenci.
  5. Natočit videoklip k básni, kde bude audio podkres samotnými verši.
  6. Napsat dialog mezi dvěma osobami z messengeru, které spolu budou komunikovat pomocí veršů ze 2 vybraných básní.
  7. Napsat vlastní báseň, která by se hodila do přečtené sbírky (tematicky, motivy, rýmem, rytmem nebo druhem verše apod., např. sonet).
  8. Vlastní originální nápad na kreativní zpracování.