Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

„Děti, má někdo z vás jméno, o kterém ví, že ho nosil někdo z vašich předků, někdo z vašich příbuzných?“ Těmito slovy začínala prezentace na téma:

„DUŠIČKY A HALLOWEEN V TRADICI A KULTUŘE,“ která proběhla v tomto a minulém týdnu ve 4. a  5. třídě.  Povídali jsme si o svátku Všech svatých, o památce zesnulých, o křesťanské víře v posmrtný život, o úctě k zemřelým a víře v posmrtný život u jiných náboženství.  Povídali jsme si o symbolech a znameních na hrobech.  Zajímavé je, jak veliký a hluboký význam má třeba  obyčejná svíčka.  Ve svém původním významu a ve své podstatě vyjadřuje světlo. Křesťané připodobňují věčný život , v který věří, k věčnému světlu.  Svíce rozsvěcované na hrobech jsou obrazným vyjádřením prosby „světlo věčné ať jim svítí…“, svíce je také symbolem lidského života. Když svíce hoří, ubývá, stravuje se, ale přitom vydává světlo a teplo pro okolí.  Pro křesťany je svátek „ Dušiček“ výrazem naděje na posmrtný život u Boha. Křesťané věří, že když člověk zemře, jeho duše žije dál, věří také, že jednou bude vzkříšen k novému životu.

Bára S.