Kde se ukrývá "Paní Zima"?

Na tuto otázku jsme se snažili odpovědět společně s dětmi, které navštěvují volitelný předmět Výtvarný svět. 

Sníh sice ještě nenapadl, ale zima je již v plném proudu. Pokusili jsme se představit si jak "Paní Zima" asi vypadá. Jestli je krutá a zlá nebo mírná  a přátelská.

Každý pak svou představu ztvárnil inkoustem a zmizíkem. Teď už víme, že se "Paní Zima" schovává na nástěnce pře výtvarnou třídou...