Návrat studentů k prezenčnímu vzdělávání

Podle aktuálních pokynů MŠMT se částečně rozšiřuje počet studentů, kteří se do školy mohou vrátit.

Aktuálně tedy vypadá schéma prezenční výuky následovně:

Týden 7. 12. – 11.12.: prezenční studium tercie, kvarta, kvinta a sexta

Týden 14. 12. – 19. 12: prezenční studium prima, sekunda a septima

Po celou dobu může být ve škole stále i oktáva.

V týdny, kdy studenti nemají prezenční studium probíhá distanční výuka podle zavedeného schématu.

Upozorňujeme, že výše uvedené vychází z pravidel platných k 02. 12. V případě, že dojde k jakémukoliv posunu, Vás budeme informovat.