Návrat studentů z prim a sekund k prezenčnímu vzdělávání