Od 1. července 2017 bude ředitelkou školy Kateřina Kožnarová

Po 11 letech v Open Gate se ředitel školy Peter Nitsche rozhodl ukončit svoji profesní kariéru a odejít do penze. S účinností od 1. července 2017 se novou ředitelkou školy stane Kateřina Kožnarová, dosavadní vedoucí sekce přírodních věd na gymnáziu, učitelka biologie a společenských věd.

Pod vedením Petera Nitscheho se z Open Gate stala respektovaná soukromá škola, kde se ke studiu na gymnáziu i základní škole každoročně hlásí vysoký počet dětí, který přesahuje kapacitní možnosti školy. Zároveň škola naplňuje její prvotní poslání – dává příležitost ke vzdělání studijně nadaným a pilným studentům ze všech sociálních vrstev.

S účinností od 1. července 2017 bude novou ředitelkou školy jmenovaná Kateřina Kožnarová, dosavadní vedoucí sekce přírodních věd na gymnáziu, učitelka biologie a společenských věd. K. Kožnarová zná Open Gate velmi dobře díky svému desetiletému působení na této škole. Zároveň již nyní přispívá k rozvoji školy jako poradce pro školní kurikulum a profesní rozvoj pedagogického sboru. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a rovněž je certifikovanou zkoušející pro předmět biologie v rámci mezinárodní maturity International Baccalaureate. Její podrobný profesní profil a kontakty najdete v sekci Lidé v Open Gate.