​Okresní kolo dějepisné olympiády

Jednou z výzev, která v dějepise každoročně čeká na studenty tercie a kvarty, je dějepisná olympiáda. Letošní téma zní – jak jinak – první republika. Už ve školním kole se olympiáda těšila velkému zájmu. Do okresního kola, které se konalo v úterý 16. ledna na říčanském gymnáziu, postoupili tři studenti: Yannick Borovič, Natan Kratochvíla a Kristina Kolářová. Nutno poznamenat, že všichni naši studenti byli výborně připravení, za což jim jistě patří poklona. Osvojili si nové poznatky nejenom z politických a hospodářských, ale i kulturních dějin, navíc tyto vědomosti mohou zužitkovat v mnoha dalších předmětech. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli okresního kola, tj. získali nad 60% bodů, a k tomu všemu Natan obsadil třetí a Yannick první místo. Vítěz rovnou postupuje do krajského kola, které se bude konat v polovině března v Kladně, o účasti Natana ještě rozhodnou výsledky všech účastníků. Držme palce, nejen aby nominace dopadla dobře, ale ať studenti zvládnou náročnou přípravu na krajské kolo stejně dobře jako na kolo okresní. Budeme se těšit na výsledky.

Anna Košátková