Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

máme za sebou první celý týden, který byl zpestřen hned dvojím celoškolním testováním. Naštěstí to nyní vypadá, že alespoň na chvíli můžeme testovací sady uklidit a hodiny začínat příjemnějšími aktivitami. Seznámení se školním řádem a pravidly hodnocení již mají studenti také za sebou, všeobecnému zmatku souvisejícímu se sháněním sešitů, obalů, jazykových učebnic a dalších pomůcek se také vyhnuli, stačilo totiž zajít do naší knihovny, kde pro ně bylo vše připraveno. Jedinou nepravidelností v rozvrhu bylo tradiční celoškolní assembly ve sportovní hale, kde jsme si znovu uvědomili, že malá škola už rozhodně nejsme. Společně jsme přivítali nové primány i jejich starší spolužáky a nastínili si, co nás v letošním školním roce čeká. Upřímnou odpovědí na to, jaký tento školní rok bude, je bohužel konstatování, že nikdo neví. Nicméně moudré lidové úsloví nás nabádá k tomu, abychom se příliš nezaobírali něčím, co nemůžeme změnit, proto se raději soustředíme na naše hlavní poslání, na vzdělávání našich studentů - ať už je během letošního školního roku uvidíme naživo, což je forma, která jim bezpochyby přináší nejvíce, nebo se s nimi budeme setkávat v on-line prostředí, s čímž už také máme bohaté zkušenosti.

A protože nevíme, co zítřek přinese, naplno využíváme současné situace k aktivitám nejen v našem areálu, ale i k výjezdům mimo něj. První studenti z Open Gate se tento víkend premiérově zúčastní nově nabízené Biologie v praxi. Čekají je tři dny nabité poznávacími aktivitami. Den budou putovat s velbloudy, následovat bude mykologické okénko a na závěr geologicky zaměřený program v Chýnovských jeskyních. Po neděli odjedou na týdenní cyklistický kurz studenti tercie A, které v dalším týdnu vystřídají terciáni z béčka. Sextáni a septimáni příští víkend vyráží na své bronzové a stříbrné expedice v rámci Ceny vévody z Edinburghu, tak snad jim bude počasí přát. I když, vzpomenu-li si na předloňskou školní vodu či letošní Rumunsko, musím konstatovat, že naši studenti mají vzácnou schopnost užívat si podobné akce především v počasí chladném a deštivém.

Ale zpět do našeho areálu. Minulý pátek jsme se tu sešli společně s rodiči letošních primánů, kteří s úsměvem pozorovali, jak jejich potomci zápasí s rýčem při sázení třídních stromů. Následné hromadné lezení dětí po vzrostlých stromech v sadu mě již nechávalo klidným, protože vycvičen dlouholetou praxí jsem včas prohlásil akci oficiálně za skončenou, čímž jsem elegantně přenesl zodpovědnost za děti na rodiče. Avšak naprosto upřímně, lezení po stromech byste nejspíš viděli i na školních akcích a já jsem za to velmi rád, protože i takovéto aktivity jsou pro zdravý rozvoj dětí nezbytné. Nepoměrně méně adrenalinovou záležitostí bylo včerejší opětovné setkání školské rady, jež bylo velmi příjemné a konstruktivní. Pravidelní návštěvníci našeho areálu se zde museli po celý týden pohybovat trochu opatrněji; v rámci European Mobility Week se totiž jeho část změnila v cyklistický velodrom.

Závěrem ještě shrnu nedělní učitelský výlet do Posázaví, který jsem avizoval minulý týden. Z Týnce do Kamenného Přívozu jsme napůl šli a napůl bidlovali, ale z Kamenného Přívozu do Pikovic už to bylo fakt hezké svezení. Děkuji svým kolegům za příjemně strávený den a Vám všem přeji hodně pohodových dnů