Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupce,
milí příznivci školy Open Gate,

Luděk Michalik tento týden tráví čas s našimi studenty na školním výletě. Sbalit se do sudu prý znamená mít vcelku omezené možnosti, proto pracovní notebook byl jako první vyškrtnut ze seznamu věcí. Já jsem díky Luďkově úspoře místa získala možnost Vás tentokrát informovat o dění ve škole.

Brzy uzavřeme další z mimořádných školních roků, v jehož prvním pololetí provoz školy ještě ovlivňovaly opatření související s onemocněním covid-19, následně nás všechny zasáhly dopady války na Ukrajině. Do pomoci ukrajinským uprchlíkům se zapojila celá naše komunita a já jsem opravdu hrdá na to, kolik peněz i potřebných věcí jsme u nás dali dohromady. A to i díky Vám! Na jednu aktivitu se ve škole ještě těšíme. Pozvali jsme k nám ukrajinské děti a mladé lidi z okolních škol a v pondělí 27. června si společně s našimi dětmi užijí den plný her, nových kamarádů a věřím, že i radostných zážitků.

Závěr školního roku pro nás znamená i intenzivní plánování toho nadcházejícího. Pro ročníky prim až sext nás čeká přechod z Managebacu na nový informační portál, kterým od září bude Škola online. Od této změny si slibujeme zpřehlednění a větší flexibilitu informací pro učitele, naše studenty i rodiče a zákonné zástupce. Připravujeme také stavební úpravy, které zpříjemní náš čas strávený ve škole. Během prázdninových měsíců zcela proměníme atrium v přízemí budovy gymnázia. Položíme zde novou dlažbu a prostor vybavíme pěkným posezením s kapacitou pro jednu třídu. Vznikne tím nový prostor na čerstvém vzduchu, kde přirozený stín vytváří vzrostlé listnaté stromy katalpy trubačovité.

Pro pedagogický sbor plánujeme přípravný týden od 22. srpna, který bude nabitý inspiracemi pro rozvoj dovedností našich učitelů. Do nového školního roku se připravujeme se stabilním pedagogickým týmem. Pestrost ve výuce přináší našim studentům přibližně čtvrtina kolegyň a kolegů, kteří jsou cizojazyčnými rodilými mluvčí.

S koncem školního roku se rozloučíme s kolegy Seanem Reardonem a Oliverem Burtonem, kteří se vrací zpět do rodné země. Za novými pracovními zkušenostmi vyrazí do zahraničí Zora Velková. Naše velké poděkování za roky v naší škole patří Jolaně Beranové a Janě Hook přejeme vše dobré a mnoho radostných okamžiků na mateřské dovolené. Nově v našem týmu přivítáme Rowenu Hanlon, učitelku předmětu Drama, Hayley Larsen, učitelku anglického jazyka, a Donnu Berrisford, která bude učit anglický jazyk a historii. Těšíme se také na učitelku českého jazyka Ludmilu Tomanovou a učitelku výtvarné výchovy Lindu Vontor.

Se začátkem nového školního roku budou platit také dlouho plánované změny ve vedení školy. Od září si přidám k pozici jednatelky i odpovědnosti ředitelky školy. Petr Šlemenda již naplno přejde do Nadace The Kellner Family Foundation, kde převezme řízení projektu pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu.

Přeji Vám letní měsíce prožité tak, jak právě Vám nejlépe vyhovuje.