Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

konec školního roku se blíží mílovými kroky, s posledními týdny školy je tradičně spojen nejen zvýšený počet testů, esejí a dalších studentských povinností akademického rázu, ale také velký počet mimoškolních aktivit.

Většina třídních učitelů Vás už informovala – nebo v nejbližší době informovat bude – o třídních výletech, které se konají v týdnu od 19. června. Předtím však ještě čeká naše terciány den na kanále v Tróji, kvartány týden v Ostrově u Tiských stěn na outdoorovém pobytu, sextány vodácký kurz na Ohři a septimány nezapomenutelný týden v Banátu. Letošní kvintáni už mají sportovní týden za sebou, ale jelikož se od příštího roku vracíme k výměnnému pobytu v Indii, kam zamíří právě sextáni, mají se také na co těšit. Počet míst je pochopitelně limitovaný, v příštím roce se bude týkat pouze deseti z nich, i to však není zanedbatelné číslo.

Upřímně, úplně nejradši bych jel na všechny sportovní kurzy se studenty, ale jednak nevím, jestli by oni byli stejně nadšení z mé přítomnosti, a pak si také nejsem jistý, zda by moji dlouhodobou nepřítomnost ocenila manželka; pevně věřím a doufám, že bych jí alespoň trochu chyběl.  

Navíc se samozřejmě plno zajímavých věcí děje i v prostorách školy. Příští týden to například bude ústní část maturity. Třebaže je tomu už docela dávno, stále si pamatuji maturitu i z pohledu studenta a musím přiznat, že z pohledu místopředsedy maturitní komise je zkouška daleko zábavnější… Soudě podle výsledků maturitních didaktických testů se však studenti nemusejí školní části maturit nijak zvlášť obávat, státní část zvládli vynikajícím způsobem. Z angličtiny byl průměrný výsledek 98%. Potěšující je i výsledek testu z češtiny, za průměr 83% se určitě oktaváni stydět nemusí, spíše naopak.

Nedílnou součástí kultury naší školy je i dobrovolnictví a pomoc ostatním. Kristýna Procházková, jež má dobrovolnictví u nás na starost, Vás bude informovat podrobněji, já jen stručně shrnu, že za uplynulých 12 měsíců se v rámci 7 charitativních akcí organizovaných na naší škole vybralo více než 220 000 Kč. Obdivuhodné číslo! Poděkování patří nejen všem studentů a učitelům, kteří jednotlivé projekty organizovali, ale především Vám, kdo jste přispěli. Velmi mě Vaše ochota pomáhat těší.

Kromě konce školního roku se blíží taká náš letní festival, již jsem psal, že den D nastane ve čtvrtek 8. června. Program se finalizuje, letos bude bohatý; festivaloví nadšenci si přijdou na své na dvou místech, připravená vystoupení bude možné sledovat od 16 do 21 hodin. Občerstvení můžete ochutnat u různých festivalových stánků; po zkušenostech z minulého roku jsme si dobré dodavatele nechali a ty, kteří nesplnili naše očekávání, jsme nahradili novými.

V posledním odstavečku s Vámi občas sdílím své radosti, ta dnešní bude poměrně přízemní. Mám radost, že po týdnu se moje zablokovaná bederní páteř umoudřila a dovolila mi pohodlně si zavázat tkaničky u bot. Mé tělo mi opět po čase připomnělo, že je třeba vážit si každého dne, kdy funguje bezproblémově.

Přeji Vám příjemný víkend bez jakýchkoliv zdravotních lapálií.