Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

"Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.“

Tolik praví stručný popis nalezený na Wikipedii. A protože životní prostředí a jeho ochrana nás nenechává chladnými, tato událost rezonovala ve všech třídách. Děti od nejmladších po nejstarší se zaměřily na ekologii, aby podpořily boj proti znečištění naší planety. Cílem jednotlivých projektů bylo jediné: uvědomit si, že každý z nás má mnoho příležitostí, jak přispět k tomu, aby i budoucí generace mohly vyrůstat v prostředí bez globálního znečištění. Ačkoliv se boj za ochranu životního prostředí může jevit jako boj s větrnými mlýny, Země bude zajisté opět o něco veselejší ze všeho, co pro ni děti z Open Gate udělaly.  Dětem třeba vzpomínky na tento týden pomohou uvědomit si, jak se správně k naší Matičce chovat a jak je to pro nás všechny důležité.

Za celý tým Open Gate,

Tereza Kasalová

1.třída

Prvňáci si návrat do školy opravdu užili a povinné testování také zvládli levou zadní. V úterý jsme v zrcadlovém sále poznávali emoce, a dokonce jsme si i zatančili. Odpoledne jsme pomocí ubrouskové techniky ozdobili jarní tácy na dobroty. Ve středu jsme byli na návštěvě v knihovně a ve čtvrtek jsme navštívili jedno staré království zavalené odpadem. Týden jsme uzavřeli čtením o kocouru Modroočkovi. (TČ)

What a wonderful week we had! We started out the week by reviewing parts of the body and created life size posters to help us remember our new words. We celebrated Earth Day and learned all about sorting our waste. We even went on a litter search to help keep our school nice and clean. It was so nice to see our friends again at school and I know that we are all looking forward to next week. (CJ)

2.třída

Tento týden opět cestovali SVĚTOBĚŽNÍCI po vlastní ose a byť se o své zážitky dělili pouze prostřednictvím monitorů a tabletů, zvládli toho hodně a užili si to. Vyslechli jsme několik zajímavých miniprezentací o původu křestních jmen. Řešili jsme logické úlohy se sirkami či dřívky a samozřejmě jsme oslavili Den Země. Moc se ale těšíme do školy, protože mezi kamarády je to stejně NEJ!

Saša, Sašenka a druháci ????

We were back online this week but that did not stop us from having a little bit of fun! We started the week off by learning about the 3 R’s (Reduce, Reuse and Recycle). Next, we learned about water usage and brainstormed different ways we could reduce our water use. Finally, we read all about how we can help our environment through our class reading. (CJ)

It was a joy for me to teach Class 2 again, even if it was from behind the computer monitor. We really enjoyed talking about Earth Day, ways to save energy and how to use less water. In our consultation hour we made some wonderful posters showing what we can do to protect Mother Earth. It was an eventful week in our pajamas, but I’m sure they are ready to be back in their uniforms at school next week. (ED)

3.třída

Badatelé měli v tomto týdnu zase napilno. Kromě učení jsme si užili i spoustu legrace a dozvěděli se mnoho zajímavostí o lidském těle – s ním se budeme v následujících týdnech seznamovat ještě blíže. Společně s naší planetou jsme oslavili Den Země a měli si možnost popovídat se zajímavým hostem. Pobyt ve třídě i mimo ni si užíváme plnými doušky, počasí je krásné – tedy se snažíme být hodně na čerstvém vzduchu.

Badík, třeťáci, Marie, Andrejka a Martin.

Class 3 had great fun this week discovering weird sports such as cheese roll or extreme ironing. We then invented our own new sports, taught them to our classmates, and we even got to go outside to try our new sports. Wanna play some Chubby Wubby? or perhaps a game of shoe toss? We ended the week with a spelling test and a game where we tried to guess the sport only with sound clues. We continued to do work in Incredible English, speaking about sports, phonics, and World Around Us.

In class 3, we finalised our articles for the upcoming first edition of the school newsletter. We wrote two articles about how we found learning during lockdown. One article is about our real experiences and how we felt about it. In the other article, we took a more cheeky, funny look at the whole experience. We are sure you will enjoy reading it very soon! (LR)

Čtvrťáci a Den Země v centrech aktivit

Po týdnu ve škole se čtvrťáci rozkoukali a hned si vyzkoušeli práci v centrech aktivit, které byly zaměřené na Den Země. Čekala je centra ateliér, matematika, český jazyk a čtení. Věnovali se například větrným elektrárnám a výrobě větrníků, kde se ukázalo, jakou mají čtvrťáci trpělivost, četli o vodním odpadkovém víru, který se bohužel v důsledku znečištění moře vytváří, a dozvěděli se mnoho zajímavostí o třídění od Tondy Obala. Víme, že o naši Zemi musíme pečovat, ale jsme si jistí, že to zvládne každý.

Terezka, Monča a čtvrťáci

This week’s highlight was our interview on Wednesday with the principal of Open Gate, Petr Šlemenda. We thoroughly prepared for our interview with brainstorming sessions, question formation exercises, and mock interviews. The result was a very pleasant and interesting  Q/A where we learned a lot and got a chance to get to know our principal a bit more. In Incredible English we tackled the usage and meanings of the words any and some. We finished the week with a review of homophones in phonics class. (JD)

In class 4, after our PET (Preliminary English Test) writing workshop, we did our first PET writing, an email to a teacher about joining a cooking through English class. I was very impressed with the quality of their writing, they did a fantastic job! On Friday, as a reward for the their excellent work, we started learning how to play baseball/softball. (LR)

5.třída

Co nového u páťáků?

Ve čtvrtek 22. dubna jsme si společně s páťáky připomněli Den Země a tématu ekologie jsme věnovali jeden celý den. Pustili jsme si krátký snímek projektu Jeden svět na školách s názvem Jak to vidím já: Amia. Následně jsme diskutovali nad otázkami, které v nás film vyvolal. Kromě toho jsme si připomněli zásady třídění odpadu a jak můžeme byť jen minimálně přispět k ochraně naší planety. V matematice jsme ve dvojicích sbírali nejrůznější data, z nichž jsme následně v počítačové učebně vytvořili grafy. Výtvarnou činnost jsme zaměřili na jarní přírodu a každý z páťáků namaloval pomocí suchých pastelů květinu – jestli ji nenajdete v přírodě, můžete se jí potěšit u našich páťáků. (SČ)

In class 5 this week, we did some great preparation for PET and also talked about the different sports and leisure activities we have done. We started learning how to play baseball/softball and we unleashed our inner rock stars as we continued our music composition and production project. Look forward to some wonderful tunes soon! (LR)