Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

je mi velkou ctí Vás jménem celého týmu Vaší – naší základní školy přivítat v novém školním roce. Našim prvňáčkům a všem, kteří se prvního září stali členy týmu Open Gate, přejeme, aby se jim ve škole líbilo a oblíbili si ji stejně jako my.

I přestože počasí, které panovalo venku, nebylo pro srpen v České republice úplně obvyklé (úplně normální je naopak v mém rodném Irsku), prvního září jsme měli velké štěstí, protože se nad naším krásným areálem rozzářilo slunce. Nálada všech dětí byla odpovídající. Vrátily se plné elánu a natěšené na nový školní rok. Stejné pocity měl i celý tým ZŠ. Na děti jsme se ohromně těšili a shledání jsme si náramně užili.

První školní dny byly skvělé a my máme radost z toho, jak dobře jsme se na Open Gate všichni zabydleli – zejména pak naši noví prvňáčci. Je to pro ně velká změna, ale vše zvládají skvěle a jsou prostě báječní!

V pondělí 6. září se moc těšíme na rodiče žáků 2. – 5. třídy na první rodičovské schůzce. Všichni se sejdeme ve sportovní hale v 17:00 hodin, kde Vás seznámíme s tím, co nás čeká v novém školním roce. V 17:30 se máte možnost setkat s třídními a anglickými učiteli, kteří Vám představí to nejdůležitější, co děti během školního roku čeká. Tento den bude družina prodloužena do 18:30 (určeno pouze pro žáky ZŠ).

Umím si představit, jak moc jste všichni napjatí, zda a jak moc bude Covid-19 zasahovat do provozu školy. Bohužel se v tuto chvíli nedá říct, jestli byl ten předešlý rok výjimečný. V myslích jsme všichni pozitivní a věříme, že podobný již nezažijeme. Budeme dělat všechno proto, abychom zůstali fit a zdraví a strávili celý rok společně.

Od 1. září probíhá registrace do soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA, která je pořádaná Mensou ČR. Soutěž je určena žákům 2. – 5.třídy a budeme moc rádi, pokud se i letos zúčastníme v hojném počtu.

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na tomto odkaze. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2021. Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže.

Krajská kola se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu.

Přeji všem dětem, rodičům, rodinám a zaměstnancům Open Gate vše nejlepší ve školním roce 2021 – 2022. Buďte šťastní, zdraví, výkonní a úspěšní. Přeji si, abychom se i nadále setkávali tváří v tvář po celý školní rok a aby Vaše – naše děti měly jen ty nejlepší zážitky v oblasti učení i života.

Za celý tým ZŠ Luke

Pojďme se podívat na to, co třídy v tomto krátkém, ale intenzivním týdnu stihly:

Class 1

V prvních dnech jsme se seznámili s našimi učiteli, ale hlavně se spolužáky. Už si pamatujeme všechna jména! Postupně se dozvídáme, jaké májí rádi barvy, zvířátka, jídlo nebo sporty. Páťáci byli milí a seznámili nás s důležitými místy v areálu OG (jako je jídelna, knihovna, divadlo nebo farma). Také už víme, jaký je rozdíl mezi přestávkou a vyučováním.

Class 1 had an excellent start to the school year! We got to know one another and are starting to learn all our classmates’ names. We met our 5th grade mentors and even got to take a tour of our school campus together. We are so looking forward to our next week of school!

Class 2

Druháci zahájili školní rok s nadšením. Vytvořili brýle ze svých letních zážitků a navzájem si o nich povyprávěli. S tím jim hodně pomohly prázdninové záznamníčky. V knihovně jsme si vyzvedli učebnice a rozdali si všechny pracovní sešity. Společně jsme stanovili pravidla, aby byl nadcházející rok pohodový a aby nám všem bylo ve třídě dobře. Týden jsme ukončili společným tvořením a zdobením třídy.

Class 2 is off to an excellent start this year. We created some wonderful summer sunglasses filled with our holiday memories in Czech class and got to share them with one another in English class. We took advantage of the amazing weather and headed out to the forest to play some team building games to get us ready for the new school year. We all can’t wait to see what next week will bring.

Class 3

První školní dny nás provázelo slunečné počasí a mohli jsme si sdělovat zážitky z prázdnin venku mimo školní lavice. Ve třídě jsme přivítali novou spolužačku Ellenku a zvládli oslavit Adélčin svátek a Vojtovy narozeniny. Kromě zábavy a her už jsme si stihli zopakovat učivo českého jazyka a přečíst si několik příběhů. Kam zmizel kocour Eda? A kdo nás bude provázet smaragdovým ročníkem? O tom až v příštím týdnu. Saša, Sašenka a třeťáciJ.

It was great welcoming Class 3 back to school this week! I got to sit in on their first Morning Oasis of the year with the Sašas, and also play witness to the important testing protocol. Happy to see everyone so negative! In English we reviewed what we remember from our Class 2 Incredible English and we looked forward to the next book. We also created a wonderful Back-to-School Backpack in Friday art class. What will next week have in store for us? (ED)

It was a blast to see class 3 back in the classroom again. On the first day we familiarized ourselves with the class set up and talked about the exciting variety of classes awaiting us this year. With time to spare we each carefully chose an English class related wish and cast it into our class wishing well. Hopper the frog will keep the wishes safe till the time comes to reveal them. (JD)

Class 4

Hurááááá – jsme zpět a v plné síle! První dny ve škole jsou vždy ve znamení sdílení a my sdílíme o sto šest všechny prázdninové zážitky. Máme za sebou klání v tečkované a umíme sestavit lecjaké zvíře, rostlinu či dopravní prostředek pomocí geometrických útvarů z tangramů. Těšíme se na společné zážitky, učení i časodějné výlety. Pro tento rok nás zahalila modrá barva – barva klidu, uspokojení a souladu. Přejeme i Vám všem po celý rok klid, spokojenost a soulad na každém kroku. Vaši časodějové, Marie, Andrejka a Martin.

In class 4, we started the year with an old favourite, our phonics and once again, they beautifully pronounced the words and learnt some interesting new words too. We also introduced something new, the PET, the Cambridge test they will do in class 5. Were they scared by it? Not at all, they jumped right in and enjoyed the challenge! (LR)r and we learnt about Raz Kids. We also did some speaking, looking back at letters the class had written to themselves at the start of class 4, which was tremendous fun! (LR)

Class 5

První zkrácený týden ve škole jsme s páťáky strávili hlavně povídáním o prázdninových zážitcích a hned od začátku jsme se věnovali naším kamarádům z první třídy, které jsme uvítali ve škole a ukázali jim vše potřebné. Také jsme společně vytvořili třídní pravidla a četli jsme si o osobnosti Julese Verna, který se stal naším třídním symbolem. Podle něho jsme také pojmenovali naši třídní skupinu – budeme si říkat Vizionáři. Ptáte se proč? Každý vizionář je totiž samostatně a kriticky uvažující osobnost, jde s dobou, leckdy ji také předbíhá a má skvělé nápady, které inspirují ostatní. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo po celý následující rok.  Standa a páťáci

Class 5 are now the veterans of the primary school and they settled back in in no time. We discussed the English work, activities and projects that we will do for the school yea