Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče a přátelé školy,

máme za sebou další zážitků plný týden. Asi nám všem se vybaví s příchodem května verše Karla Hynka Máchy. U našich žáčků zatím spíše vyvolávají úsměv na tváři, ale přijde čas, kdy si je budou vzájemně šeptat do uší. První májový týden uběhl na základce jako voda a přinesl opět spoustu radosti, učení i zábavy. S láskou jsme se všichni zúčastnili benefiční akce na podporu Ukrajiny a přispěli ještě malým obnosem ke sbírce, kterou uspořádali studenti/žáci Open Gate. O jakou částku jde a jak ji využijeme, Vás budeme brzy informovat. S láskou si také naši žáci zahráli fotbal a reprezentovali naši školu na McDonald´s Cupu v Čelákovicích. A nejen, že si to užili, dokonce přivezli stříbro. Gratulujeme!

Přípravy závěrečných oborových prezentací jsou v plném proudu a nás velmi těší, že se jich tentokrát budete moci účastnit i Vy – rodiče. Cílem prezentací je vést žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, získávat schopnosti vyjadřovat svoje myšlenky a city, a to kultivovaně a souvisle, naslouchat názorům druhých a vhodně na ně reagovat, zapojit se do diskuze a vnímat neverbální komunikaci výrazů a gest. Tím nejdůležitějším ale je motivovat žáky k dalšímu studiu a budovat jejich pozitivní vztah k učení. Věříme, že se nám to daří.

Nyní opět pojďme nahlédnout do jednotlivých tříd Vaší – naší školy:

1. třída
Konečně nastala správná konstelace a my jsme se seznámili s babickými prvňáky a jejich úžasnou paní učitelkou Jitkou. Připravili si pro nás čarodějnickou bojovku lesem do Březí. Všechny úkoly jsme úspěšně vyluštili i splnili. Společně si zahráli, zazpívali i zasoutěžili. Děkujeme! Pustili jsme se do práce na oborových prezentacích – známe svá témata a vymysleli jsme osnovu. Namalovali jsme rozkvetlé magnólie, které vídáme v areálu.
Za tým první třídy Bára Beharová

This week Class 1 started off the week reviewing their months of the years! They are now pros at putting all the months in the correct order and can even sing a new song too. On Tuesday we watched our talented classmates perform during the Ukraine Benefit Concert in the theatre. We also fit in a whole lot of learning this week. We learned a new letter sound and even learned about our peers’ favorite foods.

2. třída
V tomto týdnu jsme začali pracovat na závěrečných prezentacích. Pustili jsme se do toho opravdu s nadšením. V českém jazyce procvičujeme párové souhlásky a v matematice jsme si započítali s mincemi. Během týdne jsme si užili benefiční odpoledne pro Ukrajinu, které nám uspořádali páťáci. Ve středu za námi přišel společně s Bárou z poradenského centra Emušák Ferda se svými mouchami. Hlavní slovo měla v příběhu o Plameňákovi, aneb proč nedat na cizí řeči, moucha EMPATIE. Zamýšleli jsme se nad tím, proč je tak důležité porozumět někomu jinému, jeho činům a pocitům.  Ve čtvrtek jsme si zaskákali přes švihadla a už nám to opravdu jde! Prostě další prima týden.

This week Class 2 was busy. We learned all about what our peers like and don’t like to eat. We even created “sandwiches” to match our friend’s preferences. We learned that the long a sound can be spelled at four different ways, and we practiced our reading. We started working on our end of year presentations and completed some building challenges during out STEM Class. We had a lot of fun this week and look forward to what next week will bring.

3. třída
Májové slunečné počasí vystřídalo aprílový duben a třeťáci si užívali všeho, co areál Open Gate nabízí. Učili se venku i uvnitř, četli na terase, poznávali jarní byliny v terénu a podpořili benefiční akci v divadle. Při každé volné chvíli sportovali se Sašenkou a někteří třeťáci se připravovali na fotbalový turnaj. Se třetím čtvrtletím přišlo zhodnocení, „trojlístkové“ konzultace a také měsíční opakování z českého jazyka a matematiky. Všichni zvěromágové si vedli dobře a jejich úsilí se zúročilo. I v tomto týdnu jsme pozorovali přírodu a věnovali se rostlinám a bylinám. Naše zahrádky se začínají zelenat a na parapetu nám dokonce „vyrostly“ kaktusy. Určitě se pokochejte, až půjdete kolem učebny výtvarny. V pátek si s námi Bára z poradenského centra povídala o dětech, které neměly to štěstí narodit se do milující rodiny. O tom, jak funguje program adopce a jací musí být lidé, kteří těmto dětem nabídnou svůj domov a hlavně své srdce. Před sebou máme druhou květnovou neděli a s ní i jeden z nejkrásnějších svátků v roce  – Den matek. Nezapomněli jsme a maminky určitě potěší malý dárek. Všechno nejlepší! Třeťáci, Saša a Sašenka.

This week we were coming down off our Grammar Test from last week and ready to relax a bit. All of the testing on the Czech side of things this week made us enjoy English lesson even more. We started a new Unit in Incredible English. We also worked on and presented our Town Maps that we’ve been working on for a few weeks. The kids made some wonderful maps and spoke about them with great enthusiasm.

Class three began the week brainstorming all the various subject and special events they have at school. Later, they created their very own perfect day at school. We can’t wait to compare our perfect school days next week! On Thursday we tackled some interesting phonics sounds and reviewed recognizing beats and rhythms in music class.

4. třída
Ve čtvrté třídě jsme si užívali krásného slunného počasí a každou volnou chvíli jsme trávili venku. Hned v pondělí jsme si povídali o různých dopravních prostředcích a učili se orientovat v mapě pražského metra. Opakovali jsme si různá matematická prostředí, přišli jsme na kloub nejedné zapeklité úloze a i v českém jazyce děláme velké pokroky. Pokračujeme v přípravách oborových prezentací a powerpoint se stal naším novým kamarádem. J Společně s ostatními jsme si moc užili úterní benefici a už přemýšlíme, jakými vystoupeními přispějeme na BlueVan. Ve čtvrtek si s námi Bára z poradenského centra povídala o porozumění. Přemýšleli společně o tom, čemu dávat v životě váhu, o co usilovat a co naopak je nestálé a investovat do toho příliš energie by mohla být ztráta času. Jak je důležité dívat se i trochu pod povrch a to hlavně ve vztazích s našimi spolužáky a kamarády. Na McDonald Cup se vydali i fotbalisti z naší třídy a jejich úspěch nám všem udělal velkou radost.
Krásný víkend všem přejí všichni čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin.

Class four continued discovering the magical world of colors. They learned about the rarest color in nature, the most recent blue color discovered in a lab, and learned color idioms. They finished Unit six in Incredible English and started working on their end of year presentations on Friday.

In class 4 this week, we discussed different methods of communication. We first looked at all the ways we communicate nowadays and how the internet and mobile phone technology has revolutionised that. We looked at ways people used to communicate, whether to share and send on information, to help in defense or if somebody was in need of rescue. Some of the methods we looked at were using smoke, flags, pigeons, Morse Code and mirrors as ways to signal and communicate. On Thursday, we took to the playing field to have our first practice this spring playing softball. The session was focused on skills practice, short and long throwing, throwing for accuracy, catching and batting. Everyone did well and they still remember their skills after the long break since last playing in the autumn. (LR)

5. třída
Páťáci už si ve škole užívají volnějšího režimu a v rámci tohoto týdne společně naplánovali Benefiční koncert pro Ukrajinu. Chceme moc poděkovat všem účinkujícím, jejichž výkony byly úžasné. Ve středu jsme se pak vypravili za poznáním do Národního Muzea v Praze. Ačkoliv jsme na prohlídku měli celé dopoledne, ani zdaleka se nám nepodařilo zhlédnout všechny zajímavosti, které tato úžasná budova skýtá. Ve čtvrtek pak páťáci posíleni chlapci ze 4. A zaznamenali historický úspěch ve fotbalové soutěži McDonald´s Cup, když se jim podařilo vyválčit nádherné 2. místo. Moc gratulujeme!!!

On Monday class 5 showed they had the right stuff, or more accurately the write stuff as we practiced for the PET writing. On Tuesday we learnt and talked about different adventure activities. We discussed which ones we had tried, which were the scariest and which we would most like to try. This was all part of learning about the Present Perfect for experiences, for things we have done. One of my favourite and one of the more frustrating English grammar tenses, but I can safely say that class 5 have managed it very well! For oasis, the had a Q&A session where the class were able to ask me what I was like at school. The overwhelming thing we took from it was that I drove my teachers crazy because I never stopped talking in class, despite me telling some of the class 5 students the same thing every day! On Wednesday we had a great trip to the National Museum. It was thoroughly enjoyable and very informative. We also spent some time on our stats and probability projects and did some more work on our poetry. (LR)

Krásný májový víkend a vše nejlepší všem maminkám přeje

Vaše základka