Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

společně s dalším pátkem se Vám k očím dostává pravidelný pozdrav plný informací z dění v jednotlivých třídách i celé škole.

Hned v úvodu týdne jsme zaměřili svou pozornost na naše nejstarší žáky – páťáky, kteří se účastnili přijímacích zkoušek na gymnázium. Přestože byli nervózní, v průběhu dne jim zbyl čas i na úsměv a dovádění, a tak je to správné.
Ve středu proběhla v naší krásné knihovně beseda s autorkou dětských knížek – Zuzankou Pospíšilovou. Popřála dětem pěkné počteníčko. Přesně tohle přání totiž žákům vepsala do svých knížek jako je Kouzelná škola, Detektivové, Zlobivé pohádky, Zloději kabelek, Proč kocour nemlsá, Pohádky před spaním a dalších dvou stovek titulů. Paní spisovatelka přijela z Bíliny s plným kufrem knížek. Během besedy se v knihovně OG stihlo v průběhu dopoledne nejen číst z knížek, ale i uhádnout hádanku nebo doplnit rýmy v básni. Ve dvou skupinách se přišla na besedu podívat a užít si čas s knížkou celá základní škola.
Napříč třídami rezonovalo téma Dne Země, které vyvrcholí příští středu společnou assembly v divadle školy. Tentokrát si ji pro nás připravují naši čtvrťáci společně se svými průvodci. Den Země je svátek, který má za cíl připomínat nám všem, že nemáme jiný domov a že bychom o něj tedy měli pečovat.

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
Týden byl veselý, plný zábavy a učení. Hlavním tématem našich výukových aktivit bylo čtení a psaní. Vzhledem k tomu, že již netrpělivě vyhlížíme jarní počasí, rozhodli jsme se přenést část jarní přírody přímo do třídy. Nakreslili jsme obrázky včel a broučků, kterými jsme vyzdobili celou třídu. Ve středu jsme se zúčastnili besedy s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která nám představila své knížky. My jsme si přečetli Kouzelnou třídu. Musíme říct, že jsme příběhy dětí z této knížky četli se zatajeným dechem. V týdnu jsme si také zacvičili a zaplavali, což bylo velmi příjemné a uvolňující. Těšíme se na nadcházející týden, během kterého Vám přineseme zprávy o našich dalších aktivitách a zábavě!
V pátek se za námi opět zastavila Dominika z Poradenského centra s Emušákem Ferdou. Tentokrát jsme si četli příběh o hněvu, který není oprávněný. O tom, jak někdy přehnaně reagujeme, vzdorujeme rodičům nebo učitelům či se hněváme kvůli maličkostem na spolužáky a kamarády. Řekli jsme si, co dělat, když na nás takový vzdor a hněv přijde, jak s ním pracovat a jak je důležité se umět omluvit.
Krásné víkendové dny
Prvňáci
This week Class 1 worked very hard. They studied and wrote their first summative test! And the results are amazing. Class 1 has made some excellent progress this year and it really shows! We also prepared for our parent teacher consultations by completing our self-evaluations. Our first graders made some excellent observations and I look forward to hearing all about how they see their accomplishments with their parents next week.

2. třída
Druháci začali týden opakováním na čtvrtletní testy, které proběhli hned v následujících dnech. Ověřili jsme si, jak dokážeme rozlišit měkké a tvrdé souhlásky a rozdíl mezi u, ú a ů. Došlo dokonce i na diktát. V matematice nás test vyzkoušel ve sčítání a odčítání do sta, násobení, rozdělení hajného zvířátek na stejně silné týmy a porozumění zadání slovních úloh. Ve středu jsme se v knihovně potkali s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která nám přečetla pár úryvků ze svých pohádek a příběhů, a dokonce se podepsala do knih, které jsme si sami přinesli. S Nelou jsme si ve čtvrtek dodělali naše umělecká díla v podobě mozaik a musíme říct, že se nám velmi povedla.
Za tým 2. třídy,
Bára, Nela, Hedvika
This week class 2 had a busy week! They started off the week with a unit quiz. They all knew their stuff and came up with excellent results! We also prepared for our parent teacher meetings with our self evaluations. All of our 2nd graders did a great job reviewing what they know and provided some great insights into their learning.

3. třída
Ve třetí třídě jsme se tento týden věnovali slovním druhům, hlavně těm neohebným. V literatuře jsme si přečetli divadelní zpracování Ferdy mravence a také jsme pilovali písničky z vyjmenovaných slov. V matematice jsme se zaměřili na rýsování kružnic a také na prostorovou představivost. Poznávali jsme sítě krychle a určovali protější stěny. Síť krychle už umíme i narýsovat do čtvercové mříže a víme, že se skládá ze šesti čtverců. Nelenili jsme ani v předmětu Člověk a svět. Na základě myšlenkových map z minulého týdne si každý sestavil osnovu, podle které si prezentaci bude zpracovávat. V závěru týdne jsme si pak připomněli blížící se Den Země, který letos připadá na sobotu.
Krásný ekologický víkend Vám přejí třeťáci. 
In class this week we wrapped up unit 5 with our grammar checkup. This was an easy test for our smarties! During club lessons we checked up on our herb gardens and saw the fruits of our labor. Soon we should be able to use our herbs in different recipes! During Art, we tapped into the Spring vibe by working on our multimedia Spring scenes. By using alternative materials like foam, we created our own stamps! Lastly, we celebrated Earth Day by finishing up our study on pollination, expressing how much we need every part of our ecosystem to help our planet thrive!

4. třída
Čtvrťáci se poctivě připravovali na měsíční pidiopáčko z českého jazyka. Vyhledávali rozličná souvětí v učebnicích a knihách. Určovali slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, podmět a přísudek. Četli jsme s porozuměním a aktivně rozvíjeli slovní zásobu. Po popisu uměleckého díla jsme se pustili do charakteristiky a všem se dařilo. S Katkou čtvrťáci řešili úlohy zaměřené na prostorovou orientaci. Hledali společné znaky některých těles a v síti krychle objevovali kolmice a rovnoběžky. Chystáme se na assembly, které už je za dveřmi, a tentokrát bude v naší režii. Společně oslavíme Den Země a přivítáme jaro. Se Sašenkou a Pavlem trénujeme přihrávky ve fotbale a těšíme se na McDonalds Cup, který se koná již začátkem května. Pracujeme na pozitivní atmosféře třídy a diskutujeme o vzájemné úctě a respektu. Otevřeli jsme téma umělé inteligence a zjistili jsme, co je to strojové učení. Týden byl opět nabitý a my se těšíme, co nás čeká po víkendu.
Čtvrťáci a jejich průvodci.
This week Class 4 got their creative juices flowing. As a Class we came up with “The Adventures of Milan” a book of short stories. Our poor hero Milan had many obstacles to overcome , including meteors, riding tractors, and aliens.  Our students had a great time writing his absurd adventures and even recited their contributions to the whole class. We also had time to do a little reading on our Earth Day theme. We learned about the concept of cause and effect and read critically to back up our opinions and answers. We worked very hard this week and we are all looking forward to a restful weekend.

5. třída
Tento týden byl náročný. První dva dny pracovního týdne jsme byli na přijímačkách. Máme to za sebou, hlavně aby nám to vyšlo podle našich představ. Ve středu jsme začali pracovat na závěrečné oborové práci. Zopakovali jsme si přímou řeč a připomněli jsme si Den Země. Také jsme se zamýšleli nad našimi výsledky a pokroky formou sebehodnocení. Teď nás čeká krásný skoro letní víkend a odpočinek si určitě zasloužíme.
Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin.
This week our smartest cookies put their hours of studying to the test by taking their exams! To help relieve some of their stress, we continued working on their big Master Chef Showcase! Everyone decided on their recipes, practiced their recipe writing skills and come next week will be ready to show off their presentations. During literature, they dove back into The One and Only Ivan, by creating concept maps on the changes of the main character throughout the story so far. Finally, while exams for gymnasium may be over, the PET exam is right around the corner so during Fridays lesson we worked on some writing by learning how successfully write fun and interesting articles!


Milí rodiče, milé děti, předpověď na víkend je velmi příznivá, pokud se tedy chystáte do přírody, načerpejte vitamín D. A pokud si najdete čas na knihu, přejeme Vám v souladu s paní Pospíšilovou pěkné počteníčko.

Každopádně přejeme všem krásný víkend!
Vaše základka