Pravidelný pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy.

hned v úvodu nám dovolte jedno velké poděkování za Vaše a dětské štědré příspěvky do charitativní sbírky pro opuštěná či nemocná zvířátka. Vybrali jsme množství granulí, pamlsků, pelíšků, hraček i her pro kočičky i pejsky všech ras, stáří a velikostí a v nejbližších dnech vše předáme zástupcům neziskových organizací, které se péči o tyto mazlíčky věnují. Společně s materiálními dary k nim poputují i nemalé částky, které se nám podařilo vybrat. Moc všem děkujeme!

Ve čtvrtek jsme poprvé organizovali atletické závody. Přivítali jsme 46 závodníků ze ZŠ Kunratice a dohromady s žáky OG se ke startu ve sprintu, vytrvalostním běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem dostavilo 73 sportovců. Hosté měli zpoždění, proto jsme od začátku byli v časovém skluzu a poslední závod smíšených štafet jsme odložili na příště. I přes nepřízeň počasí si všechny děti závody užily a předvedly skvělé sportovní výkony. Mnozí závodníci si domů odnesli medaile a diplomy, někteří dokonce pokořili svůj osobní rekord. Kdo nesportoval, fandil a celá akce proběhla v duchu fair play. Už teď se těšíme na příští rok! Děkujeme Sašence za přípravu a všem kolegům a studentům gymnázia za samotnou realizaci této akce.

Na začátku června se bude konat tolik očekávaný festival BlueVan, a to 6. června od 15,30 v areálu Open Gate. Kromě prostoru pro vzájemné setkání s Vámi – rodiči, prarodiči a přáteli školy, bude jako vždy festival příležitostí předvést dovednosti, ve kterých děti vynikají. Budeme rádi, pokud vystoupí i děti ze ZŠ. Aby se z festivalu nestala vícedenní událost, je zapotřebí udělat konkurz a vybrat opravdu ta nejoriginálnější či nejzajímavější vystoupení. Proto se děti mohou svým třídním učitelům nahlásit do 15. května a následně je pozveme na zkoušku, kde nám svá čísla představí. Bude tak dostatek času pro jejich případné vypilování a dramaturgické zařazení do programu. Termín si tedy rezervujte a my už se nyní těšíme na naše vzájemné setkání!

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
Prvňáčci si hned na začátku týdne napsali běhací diktát, aby se jim rozproudily mozečky i nožičky. V matematice procvičujeme prostředí autobusu, vláčky a z krokování jsme si napsali pětiminutovku. Začali jsme si vybírat témata na oborové prezentace. O hodinách Člověk a svět společně probíráme rozdíly mezi domácími mazlíčky a hospodářskými zvířátky a nadále procvičujeme hodiny. V pátek nás navštívili kamarádi ze Smiling Crocodile. Společně jsme řešili úkoly, upekly si buřty a spálili čarodějnice, které jsme si vyrobili o hodině Umění a Kultura.
Za tým první třídy Bára a Hedvika.
What an exciting week it has been in 1st grade! I returned from my week at a conference in England and was welcomed back with warm hugs from all the students. It was a pleasure sharing my experiences and photos with them, especially the captivating story of the ship, the Mary Rose. The students' insightful questions truly made catching up a delightful experience. In addition to our engaging conversations, we focused on expanding our vocabulary to describe different parts of our bodies. We also introduced a new letter to the class and completed a new letter book. The hard work and dedication shown by our students this week have been truly commendable.

2. třída
Týden uběhl opravdu rychle a byl plný nových poznatků a učení. Naši druháci se intenzivně připravovali na nadcházející assembly, kde budou mít možnost předvést, co se naučili. V průběhu týdne jsme se věnovali čtení. Kromě toho jsme hodně počítali a zdokonalovali naše matematické schopnosti. K tomu jsme si třídu vyzdobili jarní vesničkou, což přidalo na veselé atmosféře a učení se stalo ještě příjemnějším. Hodiny češtiny jsme zpestřili kvízem, který testoval nejen znalosti, ale i bystrost a týmového ducha.
Druháci a Andrea.
It has been a productive and exciting week in 2nd grade! Our students truly showcased their knowledge and skills during the mid-term test, demonstrating their hard work and dedication to learning. We also kicked off parent-teacher consultations, leading us to prepare our portfolios by sorting, reflecting, and reviewing our work. This process provided valuable insights into our strengths and areas for growth.
In addition to academic assessments, we dedicated time to prepare for our upcoming assembly, eagerly anticipating the opportunity to showcase rap to our peers. Furthermore, we delved into new vocabulary to articulate our feelings and honed our informational reading skills to enhance our comprehension abilities. It has certainly been a busy week filled with learning, growth, and collaboration

3. třída
Milí rodiče a příznivci smaragdové třídy,
mimo běžných aktivit, jako je čtenářská, pisatelská dílna nebo hudební výchova a výtvarná výchova, jsme pilně procvičovali vyjmenovaná slova a pamětní sčítání a odčítání do 1 000.  Čekalo nás ohlédnutí za uplynulým obdobím formou sebehodnocení. V akademické oblasti se nám daří a doufáme, že bude i nadále. Úterní pokusy s Martinem nás bavily a těšíme se na příště. Děkujeme, Martine! Atletické dopoledne provázelo májové počasí, ale získali jsme hodně medailí, a hlavně to byla zábava. Všem přejeme pohodový víkend.
Studenti smaragdové třídy
On Monday, the students capped off unit 5 in Incredible English with a quiz covering the grammar and vocabulary from the unit. On Wednesday and Thursday, they continued to work in groups to complete their ecosystem dioramas. The highlight of the week, however, was the athletic competition on Thursday morning. The students didn’t let the weather stop them from having a fun time competing and cheering on their classmates.

4. třída
Pozor, jdou k Vám kuřátka! Někteří dospělí si možná ještě vybaví znělku tohoto dětského pořadu. K nám do třídy tento týden přijela kuřátka opravdová. Nejprve ale jen jako vajíčka v elektrické líhni, z nichž se pak vyklubalo šest roztomilých kuřátek. Celý proces líhnutí jsme měli možnost pozorovat po celý týden a díky celému programu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zrození a životě kura domácího. Kuřátka jsme nakonec s těžkým srdcem odevzdali, aby se vrátila zpět na farmu, odkud pocházejí. Ve středu jsme se také vydali na výlet na zámek Loučeň. Ten byl majetkem šlechtického rodu Turn Taxisů, který v Evropě založil poštu a také přepravu osob. Jestliže někdy využíváte vozy taxi, vězte, že název této služby je odvozen právě od jména šlechticů z Loučně. Ke spatření byl také klavír, na který preludoval sám Bedřich Smetana a na závěr celé prohlídky jsme si užili přírodní bludiště a labyrinty, jichž je zámecký park plný. Mimořádné výkony podali také naši reprezentanti při atletických závodech a po skončení závěrečného ceremoniálu se vrátili ověnčeni medailemi. A jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a proto patří velké uznání nejenom medailistům, ale i všem atletům, kteří se do boje o cenné kovy zapojili. Gratulujeme a sportu zdar!
Vaši čtvrťáci
This week we wrapped up our monthly project on animal classifications. Our 4th graders worked very hard on completing their banners, making sure all their new knowledge was displayed for us to see. Once they were done, students then worked on their presentation skills, using this project as a rehearsal for their upcoming presentations in May. During our English lessons, we continued with our novel study, by working on character analysis. Everyone chose their own character and analyzed their character traits and behaviors in the book so far. Next week we hope to continue this by creating character cards about other characters to have in our lapbooks!

5. třída
Plnou parou vpřed vyrazili vstříc novým výzvám naši páťáci. Procvičili jsme početní operace s desetinnými čísly, zkracovali jsme zlomky, zjišťovali jsme povrch kvádru a obsah trojúhelníků. Osvojené dovednosti jsme ověřovali ve čtvrtletní práci z matematiky. Oprášili jsme znalosti o Vennových diagramech a pomocí množin řešili různé úlohy z matematiky i českého jazyka. Den Země jsme oslavili tematickým diktátem a pětilístkem. V historii jsme se přesunuli do roku 1945, o 2. světové válce jsme vyhledávali informace, četli příběhy a zhlédli několik zajímavých dokumentárních filmů. V ranních oázách jsme se pustili do čtení balad ze sbírky Kytice od K.J. Erbena. Všichni páťáci se již pustili do vyhledávání a třídění informací o vybraných tématech, které budou prezentovat na závěr školního roku. V IT učebně jsme zpracovali několik slidů v Power Pointu. Učíme se upravovat text, vkládat obrázky, ukládat soubor na USB flash disk. Věřím, že se máme na co těšit!
Prima víkend a slunce (nejen) v duši přeje Pavel, Saša a jejich úžasní svěřenci.
This week in English, students continued to work on their Information Writing Unit by thinking about what interests them and by thinking of 3 potential topics to write about. Furthermore, we started Unit 8 of Incredible English and practiced asking and answering questions using the past tense form of verbs like do, could, should, is, and are. We completed a short 10 question grammar quiz on Friday. Moreover, we started to discuss students final project and how to incorporate English into their presentation. We will continue to work on this for the next month or so before students present their topic closer to the end of the school year. I'm happy to report that Thursday's Athletic Day was a success, and students thoroughly enjoyed the friendly competition between peers of OG and a neighboring primary school. Regarding Reading, the Novel Study on The One And Only Ivan is progressing nicely, and students should cross the 100-page mark in the next week or so. We continue to analyze the text after each Novel Study lesson, and students continue to deepen their knowledge of fiction text features like moral, theme, lessons, author's purpose, details, etc.

Milí rodiče, příští i přespříští týden bude protnut středečními svátky. Po všechny zbývající dny je výuka dle běžného rozvrhu, stejně tak se konají všechny kroužky.

Krásný a věříme, že i slunečný víkend přeje Vaše základka.