Studenti primy se zúčastnili Pythagoriády

Studenti primy se v polovině ledna zúčastnili své první matematické soutěže v barvách Open Gate. Touto soutěží bylo okresní kolo Pythagoriády, které se konalo ve středu 18. ledna v budově říčanského gymnázia. Z primy se do tohoto kola – úspěšným absolvováním školního kola – kvalifikovalo celkem sedm studentů: Thea Kratochvílová, Johan Rott, Michal Svoboda, Martin Žilka, Václava Soukup, Jiří Kovář a Michal Medek. 

V okresním kole čekalo na všechny úspěšné řešitele školního kola dalších 15 záludných i méně záludných příkladů, na jejichž vyřešení měli žáci 60 minut. A jakže si naši studenti mezi dalšími pěti desítkami studentů z celého okresu vedli? Jedním slovem fantasticky. Všichni primáni se stali úspěšnými řešiteli, což znamená, že vyřešili správně více než 8 úloh a dostali diplom úspěšných řešitelů. A jaké bylo jejich celkové pořadí v porovnání s ostatními? Dělené 25. – 36. místo s celkovým počtem 10 získaných bodů obsadil Martin Žilka a Michal Medek. Michal Svoboda získal 12 bodů a umístil se tak na děleném 11. – 19. místě. Se získanými 13 body se na vynikajícím 4. – 10. místě umístili Václav Soukup a Jiří Kovář. Tři studenti z celého okresu dosáhli 14 bodů a soutěž tak vyhráli. Jsem pochopitelně nesmírně rád, že dva z těchto tří studentů jsou žáky naší primy, konkrétně tedy Thea Kratochvílová a Johan Rott.

Gratuluji všem zúčastněným k dosažení vynikajících výsledků a věřím, že i v budoucnu budou dosahovat podobných úspěchů.

Luděk Michalik