Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022

Čj.OG/G/593/2021

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Tercie a Kvinty pro školní rok 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
v mimořádném příjímacím řízení:

TERCIE

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-14/2021

22

Přijat/-a

2

MPZ-13/2021

17

Přijat/-a

3

MPZ-11/2021

9

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-5

MPZ-12/2021

0

Nekonal/-a

4-5

MPZ-15/2021

0

Nekonal/-a

KVINTA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-16/2021

0

Nekonal/-a

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do každého ročníku budou přijati žáci do max. počtu 20 žáků ve třídě.
  • Mimořádné přijímací řízení  (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

V Babicích dne 21. června 2021

S pozdravem,

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy