Výsledky maturitních zkoušek

Ve středu 23. 5. na OPEN GATE úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti oktávy 2012 v uplynulých třech dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého a anglického jazyka. Didaktické testy a písemné práce z obou jazyků letos podle nového modelu psali již na počátku května.

V profilové části skládala většina studentů zkoušky ze 3 předmětů, jeden student z 5 dle vlastního výběru a budoucí specializace (letos se maturovalo z těchto předmětů: čeština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, ekonomie a výtvarná výchova). Předvedené výkony byly vynikající a tomu odpovídalo také hodnocení. Z 50 zkoušek bylo 47 hodnoceno výborně a čtrnáct ze šestnácti oktavánů mělo průměr 1.0!!!

Pro společnou část letošního modelu maturitní zkoušky si všichni studenti vybrali anglický jazyk (16 ze 17 na vyšší úrovni!), český jazyk a někteří též nepovinně matematiku. Studenti letošního ročníku dosáhli téměř stejných výsledků jako v loňském roce jejich předchůdci. Z angličtiny byl průměr 1,23 (13 jedniček a 4 dvojky) a z češtiny 1,47 (9 jedniček a 8 dvojek).

Zároveň je třeba připomenout celý výjimečně náročný zkouškový měsíc na OPEN GATE. Studenti od 2. 5. do 18. 5. také skládali zkoušky z mezinárodní maturity IB. 16 ze 17 letošních maturantů absolvovalo některou z IB zkoušek a 9 studentů dokonce celý IB diplom tj. 6 předmětů v anglickém jazyce (pochopitelně kromě zkoušek z jiných cizích jazyků a jazyka mateřského). Maraton mezinárodního testování se skládal celkem z 24 testů a ti studenti, kteří dělali celý IB diplom, absolvovali až 15 testů a písemných prací. Celkově studenti tohoto ročníku OG konali za 21 dní: minimálně 4 testy a písemné práce ve společné části české maturity, až 15 testů či písemných prací v IB a minimálně 5 ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity. Takové zatížení nemá na žádné jiné škole v ČR obdoby.

Studentům OG patří obdiv za jejich vytrvalost, houževnatost, psychickou odolnost a nezbývá jim jen upřímně ohromně pogratulovat k vynikajícím výkonům a znalostem. Výsledky mezinárodní maturity se studenti dozvědí v prvním červencovém týdnu, všichni určitě budeme držet palce, aby s nimi byli spokojeni.

Petr Chára