Výsledky mezinárodní maturity IB řadí studenty gymnázia Open Gate opět k nejlepším na světě

Mezinárodní maturitní zkoušku International Baccalaureate (IB) absolvovalo v letošním roce více než 135 tisíc studentů ve 141 zemích. Zatímco celosvětově dosáhli studenti průměrného hodnocení 29,81 bodů, absolventi gymnázia Open Gate dosáhli v průměru 35,7 bodů. Maximální dosažitelné skóre činí 45 bodů.

Mezinárodní maturita IB otevírá studentům dveře ke studiím na prestižních zahraničních univerzitách. Také proto zájem o složení zkoušky mezi studenty Open Gate roste. „Pro složení zkoušek mezinárodní maturity IB se letos rozhodlo všech 17 studentů posledního ročníku Open Gate. Jedenáct studentů složilo maturitu z celého spektra předmětů, zbylých šest si vybralo předměty ze dvou až tří skupin. Čtyřem studentům se podařilo získat 39 bodů a více, což považuji za vynikající výsledek. Také v letošním roce se tak naše gymnázium zařadilo mezi ty nejlepší školy v ČR i ve světě,“ uvádí Peter Nitsche, ředitel Open Gate.

Míru úspěchu studentů Open Gate lze posoudit například požadavky prestižních britských univerzit, jako například University of Oxford nebo University of Cambridge – aby kandidáti mohli uvažovat o přijetí na tuto univerzitu, očekává se, že při zkoušce IB získají nejméně 38 bodů. Takové hodnocení se podařilo získat čtyřem studentům, kteří letos ukončili studia na Open Gate.

Kromě zkoušek mezinárodní maturity IB, které studenti skládali v anglickém jazyce (s výjimkou zkoušky z mateřského jazyka), čekala na studenty oktávy také česká maturitní zkouška. I v tomto roce se maturantům podařilo dosáhnout vynikajících výsledků – všech 15 studentů, kteří se této zkoušky zúčastnili, prospělo s vyznamenáním. Deset žáků gymnázia Open Gate dokonce maturovalo se samými jedničkami.

„Pro letošní absolventy byl závěr studia obzvláště náročný. Během května se podrobili jak českým maturitám, tak i mezinárodním zkouškám IB. Čekaly na ně čtyři testy a písemné práce ve společné části české maturity, až patnáct testů či písemných prací v rámci zkoušky IB a minimálně pět ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity,“ dodává Peter Nitsche.

Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Díky sociálním i akademickým stipendiím, která poskytuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, je studium na osmiletém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy dostupné motivovaným dětem bez ohledu na to, z jakého sociálního prostředí přicházejí. Nadace podporuje více jak polovinu studentů Open Gate – v roce 2013 získalo stipendium celkem 119 z nich. V roce 2013 poskytla Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION na stipendia pro studenty Open Gate částku ve výši 42 mil. Kč.

O mezinárodní maturitě International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
Mezinárodní maturita IB je dvouletý studijní program určený pro studenty septimy a oktávy, který se na Open Gate vyučuje v angličtině a češtině. Studenti během dvouletého období skládají řadu dílčích zkoušek. Aby mezinárodní maturitu složili, vybírají si šest předmětů z šesti skupin.

Pokud jsou studenti už během studia silně profilovaní v určitém směru, nemusejí získat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, ve kterých se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát.

IB Diploma Programme (IB DP) uznávají univerzity na celém světě a často nahrazuje přijímací zkoušky. Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a napsání eseje o 4 000 slovech). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění i studovaných předmětů. K získání mezinárodní maturity dostačuje obvykle 24 bodů.

Gymnázium Open Gate získalo mezinárodní akreditaci International Baccalaureate v roce 2009, a začalo tak studentům nabízet prestižní Diploma Programme zakončený mezinárodní maturitou. Stalo se prvním ryze českým gymnáziem s touto certifikací v ČR.