Zlatý Edie 2012

Na konci júna sa štvorčlenná skupina septimánov v zložení Kristína Hříbalová, Nikol Chadimová, Filip Chalupa a Zuzka Leopoldová, vydá pod vedením Vladimíra Grejtáka a Luďka Michalíka na týždennú "zlatú" expedíciu do Slovenského Rudohoria. Zavŕšia tým svoje niekoľkoročné snaženie v rámci programu 'Cena vojvodu z Edinburghu', počas ktorého už v predošlých rokoch získali bronzový a strieborný certifikát.

V priebehu takmer stokilometrovej trasy, ktorú si skupina sama naplánovala, navštívi množstvo slovenských  rozhľadní a hradov, a zároveň sa pozrie na najvyššie vrcholy Rudohoria (Klenovský Vepor 1338 m n.m, Ostrica 1223 m n.m). Každý z členov si so sebou na chrbte ponesie svoju vlastnú výstroj a výzbroj, a bude odkázaný len a jedine na schopnosti seba a ostatných v skupine. Jednou z podmienok splnenia limitov potrebných na získanie ceny je tiež úplná samostatnosť v oblasti nocovania a stravovania.

Na expedíciu sa všetci jej účastníci svedomito pripravujú: v apríli sa zúčastnili kurzu prvej pomoci pod záštitou Slovenského červeného kríža, spoločne športujú a zdokonaľujú svoje znalosti slovenského jazyka. Pred samotným začiatkom expedície ich ešte čaká cyklistický výlet, pracovný víkend na Morave a kratšia tréningová expedícia, ktorú absolvujú spoločne so 'striebornou' skupinou, aby preverili svoju fyzickú zdatnosť.

Zuzana Leopoldová