Dominika Adamová

vedoucí Poradenského centra; školní poradkyně a terapeutka pro gymnázium

E-mail: adamova@opengate.cz
Telefon: +420 724 371 061

Dominika vede tým Poradenského centra a tvoří jeho koncepci. Současně pracuje jako školní poradkyně a terapeutka pro studenty gymnázia. Poskytuje své služby také zákonným zástupcům studentů Open Gate, učitelům i vychovatelům.

Dominika žila a pracovala v Evropě a v USA. Za více než 25 let praxe ve školství na obou kontinentech skloubila ve své pracovní činnosti tři oblasti zájmu: učitelství a lektorování, školní poradenství a psychoterapii a lásku k divadlu. V soukromém i veřejném sektoru učila žáky a studenty od MŠ, přes ZŠ a SŠ až po univerzitu, školila učitele a pracovala jako školní poradkyně a terapeutka na základní a střední škole v USA. 

Vzdělání

Ohio University, College of Education, Athens, Ohio, USA, Master of Education (M.Ed.), obor Školní poradenství a psychoterapie (s výcvikem v rogersovské terapii, tzv. Person-centered Approach)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství cizích jazyků: anglický jazyk (Mgr.)

Praxe

Dominika se zaměřuje především na multikulturní poradenství a prevenci šikany na školách. Svou učitelskou praxi začala na Základní škole Jiřího z Poděbrad v Praze, kde učila angličtinu. Poté pracovala v British Council a v pražském The Bear Educational Theater, kde působila jako PR manažerka a koordinátorka výukových projektů pro ZŠ. Později přesídlila do USA, kde nejprve pracovala jako školní poradkyně a psychoterapeutka ve West Elementary School. V USA vytvořila a používala preventivní program „Bully-proof School“, zaměřený na prevenci a minimalizaci šikany na školách, ve kterém proškolila více než 2 000 studentů a učitelů základních a středních škol.

Pro podporu osobního růstu studentů, především rozvoje sebepojetí, komunikace a týmové práce, často Dominika využívá divadelní a dramatické formy. Napsala a režírovala dva vzdělávací muzikály pro děti, do každého z nich se zapojilo přes 120 studentů v zákulisí, na jevišti i při propagaci. Současnou oblastí Dominičina profesního zájmu je mediace, tedy smírné vyjednávání a řešení konfliktů, obzvláště pak vrstevnická mediace na školách (tzv. peer mediation).

Koníčky

Ve volném čase Dominika ráda tancuje, hraje na kytaru a zpívá, fotí vše zajímavé, cestuje, chodí na výlety dopřírody a stará se o psa a kočku, které si přivezla ze svého pobytu v USA.