Adamová Dominika

učitelka LSS (životní dovednosti - Life Skills)

E-mail: adamova@opengate.cz
Telefon: +420 724 371 061

Dominika se vzdělávání a podpoře dětí a mladých lidí věnuje již přes 30 let. Žila a pracovala v Evropě a v USA. V soukromém i veřejném sektoru učila na obou kontinentech žáky a studenty od mateřské školy, přes základní a střední školu až po univerzitu; školila učitele a pracovala jako školní poradkyně a terapeutka. Své služby poskytuje také zákonným zástupcům studentů Open Gate, učitelům, vychovatelům i ostatním zaměstnancům.

Vzdělání

Ohio University, College of Education, Ohio, USA, Master of Education (M.Ed.), obor Školní poradenství a psychoterapie s výcvikem v rogersovské terapii, tzv. Person-centered Approach (magisterský titul)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství cizích jazyků: anglický jazyk pro ZŠ a SŠ (magisterský titul)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství cizích jazyků: anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (bakalářský titul)

Praxe

Dominika se zaměřuje především na prevenci šikany, školní poradenství a zavádění péče o duševní zdraví do škol. V současné době pilotuje program o sebepoznávání, který učí studenty práci s vlastní psychikou i emocemi, aby dobře zvládli vstup do reálného života. Svou učitelskou praxi začala Dominika v mateřské a základní škole v Praze, kde učila angličtinu. Na práci učitele ji nejvíc baví hledání cesty ke každému studentovi a práce s dynamikou třídy. Dominiky vášní je metodika učení. Mnoho let vedle učení pracovala pro pedagogická centra a Britskou radu jako školitel a organizátor letních škol a konferencí pro učitele angličtiny. Specializovala se na používání interaktivních technik ve výuce jazyků. Čtyři roky se programově a manažersky podílela na výukovém divadle pro školy, ve kterém také hrála. V roce 2004 získali cenu Evropské unie a MŠMT za výjimečný přínos ve vzdělávání.

Rok poté přesídlila Dominika do USA, kde si rozšířila své magisterské vzdělání a pracovala jako školní poradkyně a psychoterapeutka. Vytvořila preventivní program „Bully-proof School“ zaměřený na prevenci a minimalizaci šikany na školách, ve kterém proškolila více než 3 000 studentů a učitelů základních a středních škol. V USA také vedla svojí neziskovou organizaci „Appalachian Progressive Education Center“, která vytvářela a organizovala umělecké vzdělávací programy pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti s traumatem jako jeden ze způsobů terapeutické práce s těmito dětmi. Na práci školní poradkyně má Dominika nejraději doprovázení studentů na jejich studijní a životní cestě. Pomáhá jim porozumět výzvám a náročným situacím a směřuje je k hledání efektivního řešení. Dominiky specializací je mediace, tedy smírné vyjednávání a řešení konfliktů, a vedení facilitovaných diskuzí.  

Koníčky

Dominika ráda chodí do přírody, hraje badminton a ping pong, miluje zvířata, fotí, tancuje a zpívá. Při pobytu v USA napsala a vydala sbírku básní, složila a režírovala dva anglické muzikály, které se dočkaly opakovaného úspěchu. Jeden z nich, „Jasmine and Juniper“, pak odehráli v roce 2016 i studenti Open Gate ve vlastní režii. Volný čas věnuje malé neteři, synovci a celé své rodině.